Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Utbilda doktorander för näringslivet!
Foto: Privat
Helen Sköld, här med dottern Frida, föreslår en doktorandkurs som underlättar för en framtid i näringslivet.
Enligt tidningen Naturvetaren har många biologer svårt att hitta jobb efter examen och nästan hälften kommer att arbeta med annat än det de utbildade sig till. Är detta bra eller dåligt? Helt bra är det knappast. Likaså är det många disputerade som går arbetslösa upp till ett år efter sin examen. Det är definitivt dåligt.

Jag frågar mig då huruvida grundforskning, tillämpad forskning och företag ligger för långt ifrån vartannat i Sverige. Det skattefinansierade systemet tenderar att vara ett eget kretslopp med först utbildning och sedan arbete inom högskola, stat eller kommun, även om det finns visst ”spill” till näringslivet.

Likaså har det funnits, och finns kanske fortfarande, en viss skepsis i forskarkåren mot företag. Det är lätt att sitta med korslagda armarna då man lyssnar på föredrag av forskare som sponsras av till exempel tobaks- eller telekom industrin. Man vill inte gärna ”sälja sig” och riskera sin trovärdighet.
Frågan är dock om Sverige har råd att ha så många specialiserade doktorer.

Doktorandutbildningen kan ses som en elitutbildning, som är till för att vaska fram guldkornen (förutom att det är en rolig egotripp!) Visst ska vi vara mycket rädda om de unga extra lovande forskarna – men vad händer med övriga? Och hur går de för de duktiga forskare som inte vill vara kvar i universitetsvärlden?

I en debattartikel i ÖstgötaCorrespondenten (10 januari 2007) skriver några doktorandrepresentanter att forskarutbildade behöver marknadsföras och bli anställningsbara efter examen.

Jag håller med. Liksom kurserna i pedagogik, som numera ingår i doktorandutbildningen, kanske kurser i företagsekonomi, entreprenörskap och ledarskap skulle underlätta för dem som vill ut i näringslivet efter doktorsexamen. Alla disputerade får helt enkelt inte plats i det akademiska systemet.

Ett annat problem i den svaga kopplingen mellan akademi och näringsliv, är de ibland nästan vattentäta skotten mellan naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Jag upplever att USA är bättre på detta samspel än Sverige, genom att samla naturvetenskap och medicin inom Life Science.

På Duke University Medical Center, där jag var postdoktor 2000-2001, arbetade läkare i samma hus som drosophila- och zebrafiskforskare. Denna mix är väldigt intressant och kändes befriande. 

Jag vill härmed slå ett slag för ett ökat utbyte mellan fakulteter och näringsliv redan under utbildningen, en ökad individuell flexibilitet och mer gränsöverskridande samarbete. Detta skapar möjligheter och valfrihet.

Flera universitet, till exempel Göteborgs universitet, satsar nu extra på postdoktjänster och tvärvetenskapliga projekt inom universiteten. Det är väldigt positivt, men varför inte öppna upp ännu mer?
2007-05-02

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se