Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Vetenskap ur funktion
BOKRECENSION
Titel: Vetenskap ur funktion - Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni.
Författare: Ulrika Björkstén.
Förlag: Atlantis, 263 sidor.
I boken "Vetenskap ur funktion - Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni" beskriver Ulrika Björkstén den vetenskapliga och massmediala debatten kring hälsorisker från mikro- och radiovågor vid användandet av mobiltelefoner.

Det är sedan länge känt att starka mikro- och radiovågor kan vara skadliga för människor. När det handlar om svagare vågor – som är fallet med mobiltelefoner – är betydligt mindre (om ens något) vetenskapligt säkerställt. I och med den explosionsartade ökningen av mobiltelefonin i början av 90-talet uppstod dock ett starkt behov av snabb kunskap inom detta område.

Få grundforskningsresultat

Boken ger en intressant beskrivning av svårigheterna att förklara observerade resultat inom ett område där grundforskningsresultaten är få och frågorna som kräver snabba svar så många att grundforskningen hamnar i skymundan i de stora forskningsprogrammen.

Även om uppvärmningen från mikrovågor av vävnaden ligger under gällande gränsvärde, kan ändå lokal uppvärmning uppstå? Vilka effekter kan man överhuvudtaget förvänta sig? Cancer? Neurologiska skador?

Ambitiös introduktion

Om något av ovanstående skulle kunna bevisas vore det naturligtvis oerhört obehagligt för mobilbranschen. Samtidigt är massmedia inte sena att hänga på med varningar inför varje indikation som framkommer. Situationen för såväl de forskare som får fram dessa indikationer, som de som förnekar dem är därför oerhört pressad.

Experimentuppställningar och koincidensintervall nagelfars och analyseras med minutiös noggrannhet inom området.

Boken ger en ambitiös introduktion till forskningen om hälsorisker med mobiltelefonanvändande och undviker skickligt att välja sida i en debatt som delat forskarsamhället i två läger. För den oinitierade kan början vara tung med många nya begrepp att sätta sig in i. Recensenten tyckte dock att detta var mer än mödan värt.
 
Betyg: 4 (av 5) Tentakler.
2006-11-20

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se