Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Foto: Eva Barkeman
Hur mycket ska universiteten egentligen ta ut i så kallad overhead-avgift?
Overheaduttaget varierar ute på universiteten, trots avtalet om 35 procent.
SUHF vill att omkostnadspåslaget ska vara hela 50 procent.
Staten skulle då behöva lägga till ytterligare 400 miljoner kronor, bara för att behålla Vetenskapsrådets nettobidrag.
 
Foto: Jonas Berggren
Dan Brändström.
Färre universitet. Och ett enda statligt anslag till både utbildning och forskning, där hälften är konkurrensutsatt.
Det är några av Dan Brändströms tankar i den pågående resursutredningen för universitet och högskolor, på uppdrag av regeringen.
 
Vetenskapliga meriter i all ära, men man måste också vara en schyst forskare. Det fick en ung forskare erfara när han sökte en av Vetenskapsrådets rådsforskartjänster.
Nu kliver akademin in i den virtuella världen Second Life.
Det första nordiska universitet som etablerar sig där är Syddanska universitetet.
 
 
Foto: Cornell University
Backtrav – forskarnas favoritblomma.
Den välrenommerade växtforskaren Ove Nilsson drar tillbaka en artikel publicerad i Science.
Hans gästforskare hade manipulerat data som låg bakom upptäckten av hur växter vet att de ska blomma.
 
En ny utlysning av Linnéstödet har inletts. Minst 120 miljoner kronor ska fördelas av Vetenskapsrådet och Formas i samarbete.
Universitetsforskare kommer även i fortsättningen att själva äga rätten till sina uppfinningar. Regeringen har beslutat att behålla lärarundantaget.
 
 
Designade molekyler kan stoppa bakterier.
Intelligent design av molekyler och fiske bland befintliga sådana.
Det är vägen till nya läkemedel mot virus och bakterier, hoppas forskare i Umeå.
Där byggs nu ett nytt molekylärmedicinskt centrum, som ska kunna bli en svensk nod till EMBL
 
Ansökningstrycket till Vetenskapsrådet är fortfarande högt, både inom postdokutlysningen och för bidrag till projektbidrag och forskarassistentanställningar. Men, en minskning jämfört med förra året är ändå märkbar.
Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet gör en gemensam satsning på klimatfrågor i tre år.
– Vi vill finansiera ämnesövergripande, banbrytande forskning om hållbar utveckling, säger Arne Johansson,
 
 

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se