Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

Vilken fråga tycker du är viktigast inför forskningspropositionen 2008?
answerAuthor
– Viktigt är att skapa en bestående strategi för förnyelse med hög kvalitet:
1) Direkt öronmärkta anslag och begränsande regler (indirekt öronmärkning) är kvalitetssänkande på sikt.
2) Forskning bör ses som en investering med krav på avkastning, i Sveriges framtid, inte som ett sätt att avlöna forskare.
3) Prioritera risk och nytänkande.


answerAuthor
– Det är två stycken: Den första gäller att den fria nyfikenhetsbaserade grundforskningen måste lyftas upp. Forskning får inte bli enbart en kortsiktig beställningsvara. Det är inte rätt att sätta tvångströjor för forskningen genom att på toppnivå bestämma över strategiområden – detta kan leda till framsteg på kort sikt, men de verkligt stora framstegen som ökar vårt gemensamma kunskapskapital kommer oftast oplanerat och oväntat.

Den andra frågan är en fortsättning av den första: Hur garanterar vi grundforskningens ställning i Sverige? Jo, genom en total renovering av tjänstefinansieringssystemet så att de fast anställda professorerna och lektorerna får sina löner fullt betalda av universiteten. Det är befängt att tro att Sverige skulle kunna locka de bästa talangerna att stanna med så usla konkurrensvillkor som det är nu – ”du är välkommen om du kommer med minst 50 procent och helst 100 procent av din lön inklusive lönekostnadspålägg och overhead som går till hyra och arbetsgivarens gemensamma kostnader”.


answerAuthor
– Jag hoppas på en satsning på MAX IV-projektet, vilket är väsentligt för Sveriges internationella ställning inom modern forskning. Dessutom väntar jag, och många med mig, på en nationell satsning på det interdisciplinära fältet nanovetenskap, i likhet med de satsningar som görs i jämförbara länder.

– Jag skulle gärna se detta som en koordinerad satsning mellan Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet och därmed med möjliga koordinationseffekter mellan Vetenskapsrådet, Vinnova med flera. De flesta framtidsbedömningar, i Sverige liksom i utlandet, säger att det är här som vetenskapliga/tekniska genombrott kommer att komma, och sådana genombrott kommer direkt och indirekt att stödja svenskt näringsliv.


answerAuthor
– Det är viktigt att skapa en mekanism för att effektivt utnyttja den existerande vetenskapliga potentialen i landet. Låt pensionerade professorer delta i utvecklingen av yngre forskare, till exempel genom mentorskap eller konsultverksamhet.


answerAuthor
– Jag tycker det är viktigt att både de nya fakultetsmedlen och de forskningsrådsfinansierade medlen fördelas på ett nyanserat sätt. Visst är det viktigt att de starka forskningsområdena skall kunna satsa fullt ut, men det får inte bli en A- och en B-grupp inom forskning.

– Vi måste också stimulera nysatsningar och äldre projekt som inte fått stjärnstatus. En forskarassistent skall inte behöva välja ett starkt forskningsområde för att trygga sin fortlevnad. Vi måste också tänka på de äldre forskarna som har svårare att få anslag när man passerat 60-årsgränsen.Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se