Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

Forskning är ett viktigt arbete som ska bedrivas på samma villkor som på den övriga arbetsmarknaden. SULF kräver att all användning av stipendier som ersättning för anställningar avskaffas. Det skriver Christoph Bargholtz och Rikard Lingström på SULF.

Vid nyrekrytering i akademin räcker inte ett bra CV och utmärkta vitsord, utan arbetsgivaren önskar en rådsforskartjänst eller ett beviljat forskningsanslag. En ökad direktfinansiering av högskolan skulle öka möjligheten till styrning, skriver Gunnar Björk på KTH.
Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Debatt: Forskningsfinansiering
Christoph Bargholtz
Rikard Lingström
>
Christoph Bargholtz, 2007-03-26
Rikard Lingström, 2007-03-26
Stefan Nordlund
>
Stefan Nordlund, 2006-02-27
Debatt: Forskningspolitik
Gunnar Björk
>
Gunnar Björk, 2007-03-26
Henrik Ottosson
>
Henrik Ottosson, 2007-02-26
Börje Johansson
>
Börje Johansson, 2007-01-30
Åsa Fex Svenningsen
>
Åsa Fex Svenningsen, 2006-10-30
István Furó, Lars Kloo, Peter Somfai och Eva Malmström, professorer KTH, samt Bo Albinsson, Magnus Nydén och Owe Orwar, professorer, Chalmers.
>
István Furó, Lars Kloo, Peter Somfai och Eva Malmström, professorer KTH, samt Bo Albinsson, Magnus Nydén och Owe Orwar, professorer, Chalmers., 2006-09-25
Petter Minnhagen
>
Petter Minnhagen, 2006-05-29
Docent Thomas Helleday
>
Docent Thomas Helleday, 2006-05-02
Jan-Otto Carlsson
>
Jan-Otto Carlsson, 2005-11-21

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se