Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

Sju svenskar tävlar om EURYI
Sverige har nominerat sju unga forskare till utlysningen av EURYI – cirka en miljon Euro fördelade över fem år.
Fem av dem har en naturvetenskaplig inriktning.
Totalt har 474 från 16 länder sökt. I juli beslutas vilka 20 unga excellenta forskare som får det prestigefyllda forskningsbidraget.
EURYI-bidraget (European Young Investigator Awards), som ligger i samma nivå som Nobelprisen, delas ut till unga, excellenta forskare från hela världen inom alla ämnesområden. Syftet är att göra det möjligt för dessa att bygga upp egna forskargrupper vid institutioner i Europa.

16 länder deltar i årets utlysning. Varje land utser efter en hård granskningsprocess det antal kandidater som står i proportion till den penningsumma som landet bidrar med.

Fem inom naturvetenskap

I Sverige har sju av 79 sökande forskare nominerats. Av dessa sju har fem projekt en naturvetenskaplig inriktning, ett har medicinsk och ett har humanistisk inriktning.

De nominerade kandidaterna ska nu granskas av en internationell panel och i juli blir det klart vilka 20 unga excellenta forskare som får cirka en miljon Euro fördelade över fem år.

De nominerade är:

Anna Delin, institutionen för materialvetenskap, Kungliga Tekniska högskolan: Computational Nanomagnetism.
 
Fahmi Himo, institutionen för bioteknologi, Kungliga Tekniska högskolan: Computational Enzymology.

Niclas Jonzén, ekologiska institutionen, Lunds universitet: From climate change to population change: Linking individual behaviour, demography and population dynamics.
 
Staffan Larsson, institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet: Coordination in Dialogue between Humans and Machines.
 
Kerstin Lindblad-Toh, nu på Broad Institue of Harvard and MIT i USA , söker för ett projekt vid Uppsala universitet: Disease gene mapping and functional genomics in the domestics dog.

Anders Tengholm, institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet: Cyclic AMP kinetics and the control of insulin secretion.
 
Anna-Karin Tornberg, institutionen för numerisk analys och datalogi, Kungliga Tekniska högskolan: Computational modeling of systems with dynamic geometries.
2007-03-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se