Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

En koncis vision…
Arne Johansson, huvudsekreterare NT.
…för Sveriges forskningsstrategi är vad regeringen vill ha från Vetenskapsrådet som underlag till den kommande forskningspropositionen. Vetenskapsrådets uppdrag att skriva underlag till forskningspropositionen är mycket allmänt formulerat.

Vi ska mot slutet av detta år leverera de stora visionerna i kort format för att vägleda regeringen i frågan hur man på bästa sätt lyfter den svenska forskningen och stärker dess position i ett internationellt perspektiv.

Energifrågorna är högaktuella i samhällsdebatten och energiforskningen är ett område som får mycket uppmärksamhet och som säkert kommer att diskuteras mycket, bland annat inför den nya forskningspropositionen.

Vad gäller grundforskningsfrågorna inom detta område fortsätter Vetenskapsrådet och Energimyndigheten i år den samverkan som inleddes i samband med förra årets ansökningsomgång.

I årets ansökningsomgång finns också riktade medel till forskning kring hållbar utveckling, där flera delar av Vetenskapsrådet kommer att samverka. Dessutom kommer en utlysning om forskarskolor med deadline 10 maj.
2007-03-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se