Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

40 nya postdoktjänster i Göteborg
Rektor Pam Fredman ska anställa 40 postdoktorer vid Göteborgs universitet.

Forskningssamordnare Bertil Ohlsson får mest frågor från svenska doktorer.
Göteborgs universitet satsar 40 miljoner kronor på 40 nya egna forskartjänster. Det handlar om tvååriga postdoktoranställningar.
Det handlar om tvååriga anställningar som postdok, som just nu utannonseras i både nationell och internationell fackpress.

– Jag hoppas på ett stort internationellt intresse. Mig veterligen har ingen annat svenskt universitet tidigare gjort en så stor samlad satsning på forskartjänster, säger rektor Pam Fredman.

Pensionsavgångar

Orsaken till satsningen är bland annat skapa bättre balans vad gäller ålders- och könssammansättning framöver, inför kommande pensionsavgångar.

– Vi vill satsa på yngre forskare som disputerat och hoppas ge en karriärväg för vidare akademisk forskning, säger Bertil Ohlsson, forskningssamordnare på Göteborgs universitet.

Av de 40 postdoktjänsterna är åtta inom naturvetenskap och teknik, och fyra inom tvärvetenskap.

– Tjänsterna är fördelade i förhållande till den ekonomiska omsättningen på fakulteterna.

Totalt handlar det om 40 miljoner kronor. Var får ni dessa pengar ifrån?
– Det är en post som universitetsstyrelsen har anvisat till rektor, som strategiska medel.  Vi hoppas andra universitet gör likadant för att få en ökad rörlighet, både i Sverige och i Europa.

Hittills har Bertil Ohlson mest fått förfrågningar från svenska forskare, men tjänsterna kan sökas av alla nydisputerade och tillsätts efter vetenskaplig kompetens. Den sökandes forskningsprogram väger tungt. Beslut tas av fakultetsledningarna under sommaren och de första postdoktorerna ska börja den 1 juli.
2007-03-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se