Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

Linné kunde gjort en Darwin
Foto: Emil Nilsson
Skum gulsporre. Toppblomman till höger är en helt vanlig gulsporreblomma, medan de tre nedersta blommorna är tydligt strutformade, alltså peloriska. De har råkat mutera, vilket stöder Darwins evolutionsteori – som redan Linné var på spåren. Bilden är tagen i höstas.

Foto: Emil Nilsson
Ängshaverrot var en av föräldraarterna till en hybrid som Linné skapade i Botaniska trädgården i Uppsala. Den andra var äkta haverrot, på den tiden en uppskattad grönsak.
Carl von Linné var snubblande nära en evolutionsteori. 1742 fick han se en monsterblomma som visade på brister inte bara i sexualsystemet.
Det fick Linné att ifrågasätta sina tidigare kategoriska uttalanden om arternas konstans.
Vanliga gulsporrar har gulaktiga blommor med en orangefärgad läpp och en sporre som sticker ut bakåt. I blomman sitter två långa och två korta ståndare. Enligt Linnés sexualsystem hamnar de i klassen Didynamia. Det betyder tvåvälde och kommer sig av att två ståndare är längre än de andra.

En klass för sig

Hos monsterblomman ser bladen och blommornas färgnyanser precis ut som gulsporre. Men blomformen skiljer dem åt. Monsterblomman är formad som en strut med fem sporrar i basen. I blomman sitter fem lika långa ståndare i en ring runt pistillen. I sexualsystemet hamnar växter med fem ståndare i klassen Pentandria. Att monsterblomman hamnar i en annan klass är med Linnés egna ord lika märkligt som om en ko föder en kalv med varghuvud!

För Linné var blomman ett bevis på att nya arter kan bildas i naturen. Men en så radikal slutsats gillades inte i teologiska kretsar. Linné blev också rådd att inte vidareutveckla sina tankar kring artbildning. Men Linné lät sig inte hindras utan skrev istället en uppsats om hybridisering i naturen.

Experiment

Under sin tid som professor i Uppsala började han experimentera med växters förökning. Som ett led i dessa experiment korsade han ängshaverrot med äkta haverrot och lyckades på så sätt skapa en egen växthybrid. Han gav den namnet ”den beundransvärda” och fick pris från den Ryska Vetenskapsakademien 1760.

Idag vet vi att monsterblomman har uppstått genom en mutation. Modern evolutionsteori menar att både mutationer och hybridisering kan vara viktiga för att skapa variation i naturen. Det naturliga urvalet, Charles Darwins mest geniala bidrag till vetenskapen, är den sorterande process i naturen som gynnar eller missgynnar vissa varianter.

Monsterblomman är verkligen missgynnad av det naturliga urvalet eftersom den inte kan sätta frö i naturen. Men så långt kom aldrig Linné. Efter teologernas kritik skrev han inget mer om monstret.


Fotnot: Se tidigare artiklar i serien "Lätt om Linné:
"Stenar alstras inte ur ägg"
Skicka iväg Linné!
2007-03-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se