Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

"Många är i samma situation som jag"
Foto: Eva Barkeman
Chi Peng var bara en av flera skuggdoktorander hos samme professor.
En ettårig prövoperiod, med en möjlig plats på doktorandutbildningen i sikte. Det lockade den asiatiske studenten Chi Peng till Uppsala. Fel av universitetet, säger Högskoleverket. Någon prövoperiod finns inte i högskoleförordningen.
Chi Peng kom till Uppsala universitet 2005, lockad av en annons på universitetets hemsida. Där hägrade en doktorandutbildning, som han efter en ettårig prövotid kunde få börja på. Men någon utbildning blev det aldrig. På plats fick han i stället arbeta på labb för ett skattefritt stipendium på 9000 kronor i månaden .
– Jag insåg gradvis att något var fel, säger Chi Peng.

Fler skuggdoktorander på samma institution

I professorns grupp fanns fler studenter under liknande förhållanden. Förra våren anmälde doktorandrådet detta till universitetet, som då antog två av de tre skuggdoktoranderna till forskarutbildning.
Men inte Chi Peng. Det visade sig att professorn gett honom ett predoktor-stipendium för en prövoperiod på ett år – utan att Chi Peng var behörig till forskarutbildningen. Peng saknade fullgod grundexamen.

Nu ska han i stället ta en magisterexamen i kemi, med en annan professor som handledare. Målet är fortfarande en doktorsexamen.
– Universitetet har hjälpt mig mycket, men det tog tid. Först verkade de inte alls vilja lösa mina problem, säger han.

– Många utländska studenter i Uppsala är i samma situation som jag; går in i en grupp, arbetar där mer än två år och får sedan inte någon plats på doktorandutbildningen.

Svårt hitta fallen

Paul Agnidakis, som på uppdrag av Högskoleverket intervjuat ett antal skuggdoktorander vid olika fakulteter på Uppsala universitet, tycker att det är viktigt att universitetet nu tar hand om dem som redan är inne i systemet med skuggdoktorander. (Läs hans rapport)

– Vi känner inte till några fler på den naturvetenskaplig- tekniska fakulteten, säger Roland Roberts, ordförande i fakultetens forskarutbildningsnämnd.
– Men vi har bett doktorandföreningen om hjälp att fånga upp problemet. Det är först när vi känner till skuggdoktoranderna som vi kan göra något åt det.

Kritik från Högskoleverket

Chi Peng anmälde sitt fall till Högskoleverket, som kritiserar universitetet. Det var fel av dem att tillåta en prövoperiod.

– Universitetet är ytterst ansvarigt för att reglerna efterlevs, men professorn körde sitt egen race. Universitetet ställde sig inte bakom detta, tvärtom, säger Teresa Edelman.

 – Professorn har satt oss i en besvärlig situation. Så här ska det inte se ut och nu har han rättat till felen, säger Roland Roberts.
Med det nöjer sig Högskoleverket, och ärendet är avslutat.

Men Chi Peng har idag varken finansiering eller plats på någon doktorandutbildning. I juni går hans visum ut och då måste han lämna Sverige.
Ångrar du att du reste till Sverige?
– Nej, jag har lärt mig mycket under de här två åren. Men det är en besvikelse att professorn fortfarande är kvar på institutionen. Universitetet kanske ger sitt tysta medgivande till ett beteende som hans i framtiden.

Fotnot: Namnet är fingerat.
2007-03-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se