Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

”En skuggtillvaro ska inte vara ett alternativ”
Foto: Eva Barkeman
Skuggdoktorander arbetar med forskning utan att vara formellt antagna som doktorander.

Rikard Lingström arbetar för trygga villkor för forskarstudenter.

Eftersom skuggdoktorander inte är registrerade finns ingen statistik, säger Teresa Edelman på HSV.
Ingen vet hur många de är, skuggdoktoranderna som forskar utan att vara inskrivna på utbildningen. De för en osäker tillvaro, i väntan på att bli antagna. Men nu kommer stramare antagningsregler som kan minska forskningen i det fördolda.
– Om man ska vara forskarstudent ska man vara det under trygga villkor. En skuggtillvaro ska inte vara något alternativ, säger Rikard Lingström som är doktorand vid KTH och sedan november ordförande i doktorandföreningen inom Sveriges universitetslärarförbund, SULF.

Skuggdoktoranden har inte alls samma trygghet som en anställd doktorand.
– Den som inte är antagen till forskarutbildningen omfattas inte av regelverket som bland annat innebär att finansieringen är tryggad i 48 månader. Hon eller han kan bli uppsagd när som helst, säger Rikard Lingström.

Nya platser ska utlysas

Han välkomnar därför de nya reglerna i högskoleförordningen som tillämpas från första juni. Då ska bland annat alla nya platser i universitetets forskarutbildning utlysas. Dessutom får tidigare erfarenhet inte ge företräde. Det ska inte löna sig att ha tjuvstartat utbildningen som skuggdoktorand.

Doktorandföreningen vill dock skärpa reglerna ytterligare.
– Vi tycker handledarutbildning ska vara obligatorisk och att kollegialt sammansatta nämnder ska sköta antagningen på fakulteterna. Vi har också diskuterat om inte antagningen bör ske vid särskilda tillfällen.

Svårt att hitta de som inte "finns"

Det är svårt att veta hur vanliga skuggdoktoranderna är.
– De är inte registrerade och därför finns ingen statistik. Och så länge det slutar bra och skuggdoktoranderna blir antagna till forskarutbildning, är det ingen som anmäler det, säger Teresa Edelman som är verksjurist på Högskoleverket.

Verket frågade, i samband med en artikel i detta nummer av Tentakel.)
– Vi är ingen domstol. Men vi redovisar hur vi ser på det utifrån högskoleförordningen och kan kritisera ett universitet , säger Teresa Edelman.

Högskoleverket fortsätter nu arbetet för att hindra förekomsten av skuggdoktorander. Verket ska bland annat se hur fakulteterna arbetar med antagning.
– Behöriga organ måste ha koll på vad som händer på universitetet, säger Teresa Edelman.

Fotnot: Högskoleverket föreslår följande definition av skuggdoktorand: Person på lärosäte som inte antagits till forskarutbildning men som befinner sig i en situation som liknar en doktorands. Begreppet uppstod efter 1998 års reform av forskarutbildningen, då finansieringskrav infördes som innebär att en doktorands finansiering måste vara klar redan vid antagningen.
2007-03-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se