Webbfrågan
Tänker du söka medel från Vetenskapsrådet i år?

46% 10% 42%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 30 april

Framåt Mars!
Framåt Mars!
BOKRECENSION
Titel: Framåt Mars!
Författare: Ella Carlsson
Förlag: Fahrenheit, 2006, 214 sidor.
Utforskningen av Mars med obemannade rymdsonder är ett av rymdforskningens ”hetaste” områden. De stora rymdorganisationerna i världen planerar nya rymdsonder och trafiken kring den röda planeten kommer att bli tät de närmaste tio åren.

I sin bok Framåt Mars! försöker Ella Carlsson, doktorand med placering vid institutet för rymdfysik i Kiruna, att sätta in all denna aktivitet i sitt vetenskapliga och tekniska sammanhang. Hon beskriver särskilt den allra senaste debatten kring frågan om det finns, eller har funnits, rinnande vatten på Mars.

De fascinerande bilder av uttorkade raviner och bilder av geologiska formationer som de senaste årens nyanlända rymdfarkoster levererat från Mars har gett upphov till en intensiv debatt om planetens historia och författarinnan sorterar ut begreppen.

Uppgiften är inte enkel eftersom ämnet sträcker sig över disparata ämnen som extraterrester geologi och rymdplasmafysik . Även om författaren uppenbarligen har ambitionen att texten skall kunna läsas av den rena lekmannen så hjälper det mycket med naturvetenskapliga förkunskaper.

Detsamma gäller kapitlet om liv på Mars där Ella Carlsson sammanfattar argumenten för och emot att det skulle kunna ha funnits eller finnas liv på Mars. Men kapitlet är välskrivet och pedagogiskt och för den som verkligen är intresserad av den eviga frågan om det finns liv på någon annan plats än Jorden ger Ella Carlsson här en utmärkt introduktion.

Lika rykande aktuell som Ella Carlssons huvudtext om marsforskningen är den svenska astronautkandidatens Christer Fuglesang förord. Fuglesang redogör initierat för debatten kring NASAs planer på att återvända till månen med människor som en förberedelse för senare mänskliga expeditioner till Mars.

I boken finns också en historisk tillbakablick på tidiga observationer av och föreställningar om Mars som till exempel de ”kanaler” som man på 1800-talets slut trodde ”marsianerna” hade anlagt. Alla de många försök som sedan 1960 med mycket växlande framgång gjorts att skicka rymdfarkoster till Mars beskrivs också.

Boken avslutas med en detaljerad redogörelse för hur en bemannad expedition till Mars skulle kunna gå till ned till detaljer som hur besättningen skall sättas samman och hur mathållning, tvätt och hygien skall skötas.

Det är i detta kapitel som Ella Carlsson knyter ihop berättelsen med bokens inledning där hon berättar om sina upplevelser vid simulerade Marsbaser i Arktis och Utah. När man läser om dessa utflykter iklädd simulerade rymddräkter i terräng som utvalts för att efterlikna förhållandena på Mars så mycket som möjligt känner man sig faktiskt förflyttad till Mars. Här lyser författarinnans sprudlande entusiasm för sitt ämne igenom på ett engagerande sätt. Man frestas lätt att instämma i titeln ”Framåt Mars”!

Betyg: 4 Tentakler

Recensent: Sven Grahn, Rymdbolaget.
2006-06-29

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se