Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Allan Larsson ska ta ESS till Lund
Foto: ESS-Scandinavia
Här i Lund ska ESS byggas om regeringen får som den vill.
Den nya regeringen har bestämt sig! Sverige ska erbjuda värdskap för den europeiska forskningsanläggningen ESS.
Allan Larsson har fått i uppdrag att se till att ESS byggs utanför Lund.
– Det är fantastiskt att regeringen nu har tagit ett sådant beslut. En anläggning som ESS kommer att få stor betydelse för hela Europa i områden relaterade till material- och bioteknikforskning. Det vore en stor framgång för Sverige, säger Lars Börjesson, huvudsekretarere i Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastruktur.

ESS står för European Spallation Source, och planeras bli världens kraftfullaste neutronkälla för forskning inom biologi, nano- och energiteknik, och material- och ingenjörsvetenskap.

Med hjälp av neutroner kan man undersöka alla olika material, allt ifrån stål till proteiner, och få unik information om materialens uppbyggnad och funktion. Det blir som att ”röntga” föremål.

Informationen kommer till exempel att vara viktig för utveckling av supraledande material, bättre mediciner med färre biverkningar, lättare och säkrare fordon, bränsleceller och material för vätgaslagring för renare energiproduktion.

Anläggningar i USA och Japan

I USA har just en liknande anläggning öppnats, och snart är en annan klar i Japan. En kraftfull europeisk neutronkälla har diskuterats länge. Förre finansministern Allan Larsson började på dåvarande regeringens uppdrag undersöka möjligheterna för ett svenskt värdskap, som varit aktuellt sedan 2001. Remissopinionen var övervägande positiv, bland annat från Vetenskapsrådet.

– Skälet till att den förra regeringen inte gick vidare, var oron över miljöaspekterna, säger forskningsminister Lars Leijonborg.

Radioaktivt avfall

Både Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket är kritiska till användning av kvicksilver i den så kallade målstationen på ESS, dit protoner skjuts in för att spjälka neutroner – som sedan utgör själva neutronkällan. En del av det målmaterial som används i ESS-anläggningen kommer dessutom att bli radioaktivt, men ska hållas i ett slutet system under hela anläggningens livstid.

– Vi är övertygade om att den negativa miljöpåverkan blir minimal, säger Lars Leijonborg.

ESS beräknas kosta 11 miljarder kronor att bygga. Regeringen lovar nu att satsa tre miljarder i projektet under en tioårsperiod.

– Vår tro är att även näringslivet ska vara med och finansiera anläggningen, men ännu finns inga avtal. Om ESS hamnar i Sverige blir det ett nivålyft i BNP på 4 miljarder, säger Lars Leijonborg.

I drift i 40 år

Tanken är att forskningsanläggningen ska stå klar 2018 och dra till sig 6 000 forskare om året. Driftkostnaden blir 1,2 miljarder kronor per år och beräknas vara i drift i 40 år.

Allan Larsson bedömer Sveriges chans att få ESS till 50 procent.
– Det handlar om ekonomi, politik och juridik, och förutsätter att Europa kan enas. Lund har redan en bred och stark forskningsmiljö i Lund, med bland annat synkrotronlaboratoriet Maxlab. Närheten till Kastrup gör att det är lätt att ta sig dit från hela Europa.

Nu ska han resa runt och föra en dialog med andra länder i Europa om anläggningen. I sommar presenterar han ett förslag kring organisationen och startar sedan sin förhandlingsrunda.

Får inte utarma annan forskning

– ESS är ett visionärt projekt med potential att betyda väldigt mycket för svensk forskning och berör i första hand forskargrupper som inte finns idag, säger Arne Johansson, huvudsekreterare på Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.

– Men det är viktigt att regeringen satsar ytterligare pengar på forskning som kan dra nytta av den nya neutronkällan, så att inte forskning inom andra områden blir lidande.


Fotnot: Läs tidigare artiklar om ESS i Tentakel
Många vill ha ESS i Lund
Här är framtidens forskningskarta


Fotnot: Se videon från pressträffen med Lars Leijonborg och Allan Larsson på Utbildningsdepartementet
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se