Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Satsning på biologisk mångfald minskar
Foto: Global biodiversity information facility
Olika sorters lav (växter som är både svamp och alg) är en del av vår biologiska mångfald.
Under 2002-2006 har Vetenskapsrådet fördelat öronmärkta medel till
forskning om biologisk mångfald, totalt 250 miljoner kronor. Nu är
regeringens öronmärkning slut, vilket innebär att Vetenskapsrådets riktade satsning
på biologisk mångfald successivt minskar.
– Framförallt har satsningen varit viktig för forskningen inom ekologi och systematik som låg dåligt till innan. Pengarna har till exempel räddat väldigt mycket av den mångfaldsrelaterade forskningen. Jag hoppas att stora delar av den forskningen kommer att få stort utrymme i den kommande satsningen på hållbar utveckling och klimat, säger Jan Bengtsson, ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för biologisk mångfald.

Utlysning inom NT

Från och med i år kommer nya medel för biologisk mångfaldsforskning bara att utlysas inom ramen för den satsning som sker inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Utlysningen av nya medel för denna inriktning är i år nästan lika omfattande som tidigare år, men successivt kommer det riktade stödet att minska och dessa ansökningar att få tävla på vanligt sätt i konkurrens med alla andra områden. 

Hårdare konkurrens

– Många duktiga unga forskare har de senaste åren sökt sig till detta område och vi har sett en snabbt ökande kvalitet i ansökningarna om medel för forskning kring biologisk mångfald, men det är klart att konkurrensen kommer att hårdna rejält inom området då öronmärkningen av medel fasas ut, säger Arne Johansson, huvudsekreterare inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se