Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

ESS till Sverige?
Arne Johansson, huvudsekreterare NT.
Utlysningspaketet för årets ansökningsomgång ligger nu ute på nätet och det finns mer pengar att tävla om än vanligt, så nu är det bara för alla forskare att vässa de ”elektroniska pennorna” och låta inspirationen flöda i alstrandet av förslag om nyskapande forskningsprojekt.

Det här numret av Tentakel tar upp en del frågor kring just möjligheterna att forska och balansen mellan forskning och undervisning på de högre akademiska tjänsterna. I dagsläget går en hel del av Vetenskapsrådets projektmedel till delfinansiering av lektors-, och till viss del, professorsanställningar.
Det höjs allt fler röster för att denna sakernas ordning är tveksam och att det borde vara en naturlig del av universitetens basansvar att finansiera dessa.

Utredningar på gång

Det finns anledning att fortsätta att se över inriktningen på Vetenskapsrådets bidragsformer och det här berör frågeställningar som tas upp i de aktuella statliga utredningarna om universitetens resursfördelning och karriärsystem. Förhoppningsvis finns det också en koppling till frågan om nya rejäla tillskott av fakultetsmedel till universiteten.

Ett antal stora investeringar i forskningsanläggningar är på gång i Europa. Sverige kommer bland annat att vara med i satsningarna på en frielektronlaseranläggning (XFEL) i Hamburg och i kärnfysikanläggningen FAIR i Darmstadt.

Visionärt "mikroskop"

Den stora nyheten är väl annars att regeringen nu har sagt ja till att erbjuda värdskap för den stora europeiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source). En starkt förenklad beskrivning vore väl att säga att det kan ses som ett mikroskop som tar neutronstrålning till hjälp för att åstadkomma en upplösning som ligger på atomär nivå.

Det är ett visionärt projekt som kan bryta ny mark inom ett flertal olika forskningsområden och kommer att kräva stora resurstillskott för grundinvesteringen och dess drift, men också för kompetensuppbyggnad i Sverige i relevanta grundforskningsområden.

Stort nytillskott

Den finansiella planeringen är av central betydelse för ett så här stort projekt i ett litet land. ESS har, om det nu efter förhandlingar på europeisk nivå hamnar i Sverige, potential för att bli ett mycket stort nytillskott för den totala forskningsmiljön i Lundregionen och i Sverige.
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se