Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Får usla lärare bli professorer?
Foto: Sofia Günther
Eva Barkeman är redaktör för Tentakel
Utan forskning finns det inget att undervisa om…
Och utan undervisning finns det ingen som kan forska…
Båda sysslorna går hand i hand på lärosätena. Lätt som en plätt!

Eller en pannkaka. För vad händer om – hemska tanke – en framgångsrik forskare är en usel lärare, eller omvänt; en fantastisk pedagog gör dålig forskning?

Idag har forskning högre status än undervisning och SULF, Sveriges universitetslärarförbund, vill att alla universitetslektorer ska ha minst 30 procent  forskning i sin tjänst för att inte tappa närheten till en av de två kärnverksamheterna.
Samtidigt skriver Susanne Pelger, fakultetspedagog i Lund, i en debattartikel att lektorer ska kunna befordras till professorer på didaktiska meriter.

Ska de båda yrkena, lärare och forskare (oftast hopslagna hos en och samma person) värderas exakt lika högt?
Ska man rent av ha två sorters professorer, eller kräva att bara de som har dubbel talang ska bli befordrade?
Balansen mellan forskning och undervisning är huvudtemat i detta nummer av Tentakel.

Oavsett huvudtalang, råder det brist på kvinnliga ledare inom akademin vilket AKKA, Akademiska kvinnors ansvar, i Lund vill råda bot på genom en särskild utbildning.

Dessutom kan du läsa om Saeid Esmaeilzadeh superglas, om FN:s klimatrapport och intervjun med Billy Fredriksson som är ny ordförande för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Håll till godo!
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se