Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

AKKA gör kvinnor till ledare
Foto: Åsa Langefors
Cecilia Agrell är projektledare för den kvinnliga ledarskapsutbildningen AKKA i Lund.
Utbildningen AKKA, Akademiska kvinnors ansvar, ska öka antalet kvinnliga ledare inom Lunds universitet.
Nu har första kullen gått in i ledande positioner.
Det råder brist på kvinnor på högre akademiska befattningar. En vanlig förklaring är avsaknaden av tillräckligt kompetenta kvinnor med intresse för ledarskap. Så var fallet då Lunds Universitet för ett par år sedan skulle välja nya fakultetsdekaner. Samtliga kandidater var män.

Då föddes idén om en ledarskapsutbildning för kvinnor med tillräcklig ambition och kompetens för att bli prefekter, prodekaner eller dekaner. Till första omgången av intervjun med henne.)

Andra AKKA-omgången inleddes i oktober 2006. Ett internat inleder den ett år långa utbildningen som består av kurstillfällen en gång per månad. Däremellan får deltagarna hemläxa.

Ettårig utbildning

– De får i uppgift att besöka och intervjua dekaner, prodekaner och kanslichefer vid sina respektive fakulteter. De ska också närvara vid möten med nämnder och styrelser, berättar Cecilia Agrell. På så sätt får de insikt i hur fakulteten fungerar. De blir synliga i organisationen och får igång en dialog med makthavarna.

För yngre forskarbegåvningar av underrepresenterat kön drivs vid Lunds universitet ”Academic Traineeship” som inleddes 2006. Genom att förbereda dessa ”guldkalvar” för en fortsatt universitetskarriär hoppas man få en jämnare könsfördelning bland forskare och lärare vid universitetet. 

Sitter du i valberedningen och tycker att det egna nätverket saknar ”tillräckligt kompetenta kvinnor med ambition att bli akademiska ledare”?
Gå in på IDAS, ett nationellt projekt med syftet att liksom AKKA få fler kvinnor på högre akademiska befattningar. Där finns listor över kvinnor på akademiska poster på de flesta av landets universitet och högskolor, samlat i en så kallad ”kvinnobank”.
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se