Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

”Stenar alstras inte ur ägg”
Foto: SXC
Rike, stam, klass, ordning, familj, släkte, art… Jodå, Linné skulle lätt kunna klassificera dessa exemplar av fältspat, fossil och kvarts.
Visste du att Carl von Linné, vid sidan om arbetet med växterna och djuren, även indelade ”stenriket”, Regnum Lapidarium, i klasser, ordningar, släkten och arter?
Han ansåg sig vara en framstående mineralog och gav några år, under de blomsterfattiga vintrarna, föreläsningar i ämnet.
Linnés klassifikation kallas ju allmänt för sexualsystem, men hur såg han på ”stenarnas” förökning? ”Var och en vet att de inte alstras ur ägg, utan uppkommer därigenom att partiklar stöter ihop och häftar vid varandra” skrev han i en avhandling. Det är ju en korrekt beskrivning – om man begränsar sig till sedimentära bergarter – även med moderna ögon!

Tittade på utseendet

Linnés system för klassifikation av ”stenar” är rent naturhistoriskt och blandar friskt de olika material som vi idag benämner fossil, mineral och jord- och bergarter. Utgångspunkten var materialens yttre, fysiska karaktär, och systemet tar ingen större hänsyn till ursprung eller sammansättning. Det ger alltså ingen större hjälp åt användaren att hålla ihop närbesläktade saker!

Svenk klassificerade mineralen

Möjligheterna att göra analyser av mineralens beståndsdelar, det vill säga grundämnena, utvecklades ordentligt under Linnés levnad, men han förmådde inte att uppdatera sig på området; det fanns väl tillräckligt med arbetsuppgifter inom botaniken får man förmoda.

Han missade därmed chansen att introducera ett system byggt på kemisk sammansättning, vilket all modern mineralklassifikation är. Det blev istället en landsman, Axel Fredrik Cronstedt, som kom att stå för den insatsen.


Fotnot: Se tidigare artiklar i serien "Lätt om Linné:
"Skicka iväg Linné!"
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se