Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

26 april sista ansökningsdatum
Sista ansökningsdag för att söka Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap i årets stora ansökningsomgång är 26 april kl 16.00.
Här är årets nyheter inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
• 85 nya miljoner kronor till teknikvetenskaplig grundforskning.

• Nya bidragsformen IFA-projekt (bidragsform som är särskilt utformad för disputerade forskare som redan har någon erfarenhet av FoU-, innovations- eller entreprenörsverksamhet i industriell miljö. Villkoren och bedömningskriterierna har utformats så att meritvärdet bedöms som likvärdigt med en traditionell fyraårig anställning som forskarassistent).

• Mer pengar till hållbar utveckling, minst 20 miljoner kronor.

• 1-2 miljoner till nya områden och tvärvetenskap.

• Medeldyr utrustning söks endast tillsammans med projekt.

• Utlysning två gånger per år till postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige. Obs! Sista ansökningsdatum 29 mars.

Observera att ansökningar till Kommittén för infrastruktur ska vara inlämnade senast 24 april.

Mer information och ansökningshandlingar finns här.
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se