Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Vasaloppsåkare spårar för NT-rådet
Foto: Per Kustvik
Billy Fredriksson är ny ordförande för NT-rådet inom Vetenskapsrådet.
Billy Fredriksson har utsetts av regeringen till ny ordförande för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.
– Det känns jättekul!
Förordnandet gäller från den 2 februari 2007 till och med den 31 december 2009.

Hans eget ämne är hållfasthetslära, där han doktorerat och är docent. Efter 10 år som forskare och lärare vid Linköpings tekniska högskola började han på Saabs flygdivision 1978, först med ansvar för flygplanens hållfasthet och sedan med utökat ansvar för teknikområden som aerodynamik, termodynamik, materialteknik och konstruktionsteknik.

Näringslivet lockade

1986 återvände han till LiTH som professor i hållfasthetslära. Men 1988 lockade näringslivet – och Saab igen där han senare blev ansvarig för forskning och teknikutveckling i hela Saab-gruppen. Nu, som 63-årig avtalspensionär, skulle han kunna ta det lugnt hemma i villan i Linköping eller ägna sig åt skogsbruk på släktgården i Dalsland. Eller träna till sitt 23:e Vasalopp.

– Jag känner att jag har mycket energi kvar. Naturvetenskap och teknik är områden som engagerar mig mycket, säger Billy Fredriksson som, förutom ordförandeskapet för Vetenskapsrådets ämnesråd, är ordförande i flera forskningsprogram på Strategiska Forskningsstiftelsen, SSF, och är rådgivare/styrelseledamot i flera små teknikbolag.

Vilka förhoppningar har du på jobbet som ordförande i ämnesrådet?
– Jag hoppas att jag med min erfarenhet från högteknologisk industri och akademi ska kunna bidra till att den naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga forskningen utvecklas positivt. Grundforskning är enligt min mening av stor betydelse för Sverige och utvecklingen av vår välfärd. Vårt allt mer högteknologiska näringsliv bygger ju på natur- och teknikvetenskapens grund.

Positivt med ökad tillämpning

– Jag hoppas också att den redan goda samverkan som finns mellan forskningen och svenskt näringsliv ska bli ännu bättre. Vårt samhälle blir ju alltmer högteknologiskt och jag tror att ett samarbete är positivt för industrin, med ökad tillämpning av grundforskningens resultat, samtidigt som jag tror att tillämpningar är viktiga för den vetenskapliga kvaliteten, genom de möjligheter till verifiering och validering av forskningsresultat som tillämpningar ger.

– Det låga intresset bland ungdomar att välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är långsiktigt bekymmersamt. Jag hoppas att vi i samarbete med övriga aktörer i landet ska kunna bidra till ett ökat intresse så att vi i framtiden får en fortsatt god försörjning av framstående forskare.

Vilka blir de viktigaste frågorna att driva?
– Det är många frågor som är viktiga. Jag vill arbeta för att naturvetenskap och teknikvetenskap ska betraktas som viktigt för Sverige, och verka för att ämnesområdet blir prioriterat hos politiker och beslutsfattare, men även hos industrin och särskilt vill jag verka för att få upp intresset bland unga studenter som ska välja studieinriktning eller forskarbana.
– Det är också viktigt att vi från Sverige kan hävda oss väl inom EU:s forskning, nu när ERC kommer att byggas upp.

Hur ser du på den nuvarande tjänstestruktuten inom universitetsvärlden?
– Det är väldigt angeläget att hitta strukturer som ger goda incitament för forskare och professorer inom akademin, och ett ökat samarbete med näringslivet. Det är också angeläget att stärka karriärmöjligheter för forskare och de som doktorerat. Här tror jag att för naturvetenskap och teknikvetenskap kan ett samarbete mellan akademi och näringsliv vara en bra möjlighet, särskilt när svenskt näringsliv blir alltmer högteknologiskt och man har behov av att tillämpa grundforskningens resultat.


Namn: Billy Fredriksson.
Ålder: 63.
Familj: Hustrun Agneta (informatör på Linköpings universitet) och barnen Per (doktorand på KTH) och Karin (AT-läkare), samt två barnbarn.
Bor: Villa i Linköping.
Aktuell: Ny ordförande för Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Bakgrund: Civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers 1969. Doktor i hållfasthetslära i Linköping 1976 och docent 1978. Professor 1986-1988. Teknisk direktör på Saab 1988 och chef för Koncernstab Teknik i Saab-gruppen 1997 med ansvar för forskning och teknikutveckling i hela Saab-gruppen. Styrelseledamot i SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing.
Intressen: Familjen. Läser en hel del böcker. Stort idrottsintresse och gillar att motionera, till exempel åka skidor – på längden. Har åkt Vasaloppet 22 gånger, på mellan 6-8 timmar. Jobbar gärna med skogsbruk och annat på släktgården i Dalsland.
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se