Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Förälskad på avstånd – i naturvetenskap
Foto: Anette Andersson
Björn von Sydow efterträder Bengt Westerberg som Vetenskapsrådets styrelseordförande.
Grattis Björn von Sydow, som sedan årsskiftet är ny ordförande i Vetenskapsrådet.
– Tack, jag är glad även om jag först blev överraskad när Lars Leijonborg ringde och frågade. Jag visste inte att mandattiden för Bengt Westerberg gick ut. Sedan pratade jag med Bengt som gav en positiv bild av uppdraget så jag sade ja.

Hur ska Sverige få fler Nobelpris?
– Genom att svenska forskare samverkar med forskare från andra länder och genom satsningar på långvariga, starka miljöer som Linnéstödet. Det är en intressant bas för forskning i Nobelpristagarklass, men miljöerna får gärna ha yngre forskare som ledare.

Vad har du själv för relation till naturvetenskap och teknik?
– Jag är förälskad på avstånd. Naturvetenskap och teknik har gett ofantliga framsteg för mänskligheten. Samtidigt är jag själv lekman, och ser inte matematiska lösningar.

Behövs grundforskning?
– Man vet aldrig var den praktiska nyttan grundläggs. Grundforskningen skapar additiva kunskaper som blir förklarande. Då är den till nytta och ger såväl en känslomässig som en intellektuell upplevelse.

Hur ser du på frågan om öppen publicering för att fler ska få tillgång till forskningsresultat, så kallad open access?
– Det var till helt nyligen en ny fråga för mig. Forskarna vill ha ut artiklar men hur ska det granskas och finansieras? Frågan är intressant men jag ser komplikationerna.


Namn: Björn von Sydow.
Ålder: 61 år.
Yrke: Docent i statsvetenskap.
Bor: Solna.
Familj: Hustru, fyra barn mellan 24 och 37 år och barnbarn, tvillingflickor som är 14 månader.
Fritidsintresse: Museijärnvägen i Mariefred, ridning och läsning.
Övrigt: Har undervisat kronprinsessan i statskunskap.
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se