Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

FN:s senaste klimatrapport oroar
Foto: FN:s klimatpanel 2007
Värsta scenariot: Ökningen av jordens medeltemperatur kan bli upp till 6,4 grader fram till 2099. Idag är jordens medeltemperatur 14,5 grader. (Klicka på bilden för en större version.)

Foto: Naturvårdsverket
Fullsatt i Aula Magna.

Foto: Naturvårdsverket
Lars Leijonborg, Erland Källén, Anders Moberg och Markku Rummukainen pratade mer än väder på klimatkonferensen.
Klimatförändringen är het. Bokstavligt talat.
Ökningen av jordens medeltemperatur kommer sannolikt att mer än fördubblas under de närmaste hundra åren, enligt rapporten från FN:s klimatpanel. Resultatet blir höjd havsytenivå, fler värmeböljor, skyfall och kraftiga stormar.
När den nya rapporten presenterades, i regi av Naturvårdsverket och Stockholms universitet, var det mer än fullsatt i Aula Magna. Och på frågan om rapporten ökat oron över klimatförändringen räckte i stort sett alla upp handen.

Men forskningsminister Lars Leijonborg inledde seminariet i hoppfull ton:
– Klimatförändringen är ett jätteproblem, men det går att lösa med mer kunskap och politisk handlingskraft.

Säkrare klimatmodeller

Den tusensidiga rapporten, baserad på 1 000-tals vetenskapliga artiklar, säger egentligen samma sak som de tidigare rapporterna från FN:s klimatpanel: Någonting håller på att hända med vårt klimat!
Den stora skillnaden är att klimatmodellerna blivit bättre och prognoserna därmed säkrare. Och forskarna blir alltmer övertygade om människans inverkan.

”Den globala koncentrationen i atmosfären av koldioxid, metan och dikväveoxid har ökat markant till följd av mänsklig aktivitet sedan 1750 och överstiger nu vida alla förindustriella värden som har kunnat fastställas med hjälp av borrkärnor av is som spänner över flera tusen år tillbaks i tiden”, står det i rapporten.

Dubbelt så stor temperaturökning

– Enligt det bästa scenariot från IPCC-rapporten, kommer temperaturökningen de närmaste 100 åren att bli dubbelt så stor som den var under 1900-talet, säger meteorologiprofessor Erland Källén som skrivit den svenska sammanfattningen av FN-rapporten.

Under den senaste 100-årsperioden (1906-2005) ökade jordens medeltemperatur med 0,74 grader.
– Det låter kanske inte mycket, men elva av de tolv senaste åren har varit de allra varmaste sedan mätningarna började 1850, säger Anders Moberg, institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi i Stockholm.

"Otvetydig uppvärming"

”Observationer av ökande globala medeltemperaturer, omfattande snö- och issmältning och en höjning av den globalt genomsnittliga havsytenivån visar otvetydigt på en pågående uppvärmning av klimatsystemet”, skriver FN:s klimatpanel.

Utsläppen fram till år 2000 räcker till en ökning av medeltemperaturen med ytterligare 0,6 grader fram till 2095. Men eftersom utsläppen fortsätter, är det sannolikt fråga om en större höjning framöver. Medeltemperaturen kan öka med upp till 6,4 grader under kommande hundraårsperiod.

Markku Rummukainen, chef för Rossby Centre, SMHI, sammanfattar framtidsscenariot de närmaste 100 åren:

•    Ökning av jordens medeltemperatur med 1,1 – 6,4 grader. (På landområden något mer.)
•    Den storskaliga meridionala medelcirkulationen i havet (inklusive Golfströmmen) minskar med i snitt 25 procent.
•    Den globala havsytenivån höjs 18-59 centimeter.
•    Fler värmeböljor och skyfall. Kraftigare tropiska cykloner.

Resultatet blir, grovt sett, att det blir signifikant varmare överallt, redan torra områden blir ännu torrare, medan fuktiga områden blir ännu fuktigare. Låglänta kustområden hotas av översvämningar. Grönland kan börja smälta av på sikt.

Vetenskaplig trovärdighet

– Vi i västvärlden måste visa u-länderna att det går att skapa en hållbar utveckling utan minskad tillväxt. Omställningen får inte slå mot redan fattiga delar av världen, säger Anders Turesson, Sveriges chefsförhandlare för internationella klimatfrågor, och poängterar vikten av vetenskaplig trovärdighet i rapporter som politikerna kan luta sig mot.

Lars Leijonborg lovade högtidligt att regeringen ska satsa betydligt mer pengar på forskning och nya energilösningar än hittills.

– Klimatförändringen är alarmerande och vi måste komma till beslut för att vända utvecklingen. Men, vi får inte kasta ut barnet med badvattnet så vi skapar problem som är ännu större. Jag tror processen går smidigare om de tekniska lösningarna blir bättre än idag. Forskning är en nyckelfaktor i regeringens klimat- och miljöpolitik.


Fotnot: Läs Bert Bolins recension av filmen The Planet
Läs Michael Tjernströms recension av Stora boken om vädret

Fotnot: Den 7 mars, arrangerar regeringens nya Hållbarhetskommission och Klimat- och sårbarhetsutredningen ett klimatpolitiskt seminarium.

Fotnot: Missade du klimatkonferensen 13 februari i Aula Magna? Se videofilmerna här, session 1 och session 2.
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se