Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Finansiera hellre utländska postdoktorer i Sverige
Fysikprofessor Barbro Åsman anser att det är bra för svensk forskning om Vetenskapsrådet finansierar utländska postdoktor i Sverige, hellre än att skicka svenska postdoktorer utomlands.
DEBATT
Jag forskar inom området experimentell partikelfysik och har under ett antal år bedrivit min forskning vid en stor anläggning i USA. Det har gett mig tillfälle att fundera över skillnaderna mellan forskningsmiljön i Sverige och i USA.

Utan att ha gjort någon djupare undersökning tycks det mig som om forskarna i USA har betydligt mer resurser än vad vi har i Sverige. Särskilt verkar de anställa betydligt fler postdoktorer än vad vi gör. De anställer dem dessutom under en längre tid, mellan tre och fem år.

Mitt intryck är att alla dessa unga forskare har en otrolig betydelse för att driva forskningen framåt. Dessa ungdomar har nyss avslutat sin utbildning så de sitter inne med nödvändiga kunskaper för att kunna bedriva självständig forskning. De "belastas" ännu inte med administrativa uppgifter av alla de slag som drabbar oss när vi blivit professorer och de har inte heller tunga undervisningsuppgifter. De är också unga och fulla av entusiasm vilket förstås inte gör deras möjligheter till att göra storverk mindre.

Uteslutet med en postdoktor till

Som sagt har jag inte gjort någon närmare undersökning om hur många postdoktorer en normal forskargrupp har i USA men mitt intryck är att de har betydligt fler än vad vi är vana vid i Sverige. När jag anslöt mig till verksamheten i USA hade vi just fått en postdoktor i vår grupp och eftersom det i alla fall i mitt fält är utomordentligt ovanligt med dessa tjänster var jag mycket stolt. Det imponerade dock föga på amerikanerna som undrade varför jag inte skaffade åtminstone en till – vilket jag naturligtvis visste var fullständigt uteslutet. Min erfarenhet här hemma är att det är hart när omöjligt att få en postdoktorstjänst. Kanske är det annorlunda inom andra fält?

Jag tror att om vi skall kunna konkurrera med andra länder är det av yttersta vikt att vi har fler av dessa tjänster. Det är nu inte det enda problemet vi har i vårt system men detta är ett.

Svenskar kan söka postdok utomlands

Vad gör vi då på Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik?  Jo, vi delar ut postdoktorsstipendier till våra nyblivna doktorer så att de ska få en möjlighet att åka utomlands som postdok. Min fråga är nu varför vi gör det.  Vore det inte bättre för svensk forskning om vi istället utlyste fler tjänster här hemma och svenska ungdomar själva sökte sina tjänster utomlands? De postdoktorsstipendier vi delar ut är väldigt få och de personer som får dessa tjänster måste vara mycket duktiga.

Jag har därför svårt att förstå varför dessa eminenta personer inte skulle kunna få bra postdoktorstjänster genom att själva söka dessa tjänster utomlands. Naturligtvis har det fördelar att komma med egna pengar. Man har större valmöjligheter, man kan styra sina projekt mer som man vill. Å andra sidan är det en viktig erfarenhet att ge sig ut på egen hand och bli granskad i sömmarna av sakkunniga från andra länder. Min erfarenhet är också att alla studenter som sökt postdok utomlands har fått tjänst.   

Utifrån mitt perspektiv tycker jag alltså att Vetenskapsrådet borde göra om de postdoktorsstipendier som vi delar ut för vistelse utomlands till tjänster som studenter från andra länder kan söka i Sverige. Detta till fromma för svensk forskning.
2007-01-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se