Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Gryning över Kalahari
Gryning över Kalahari.
BOKRECENSION
Titel: Gryning över Kalahari. Hur människan blev människa
Författare: Lasse Berg
Förlag: Ordfront, 349 sidor
Intresset för människoartens evolutionära tillblivelse blomstrar i många länder, och intensiv forskning bedrivs för att skärpa bilden av hur Homo sapiens  fick sina morfologiska och psykologiska specialiteter. Fossil grävs upp, våra närmaste släktingars liv och leverne ute i naturen skärskådas (här är det bråttom, för de är alla på upphällningen), etnografiska data samlas in... Modern evolutionsbiologisk teori förenas med ny teknik, stora framsteg görs och en flod av vetenskapliga artiklar och böcker väller fram.

Intervjuer och böcker

Tappra försök görs också att presentera dessa framsteg för en bredare allmänhet, på svenska nu senast av Lasse Berg. Som journalist litar han i stor utsträckning på intervjuer och har uppsökt en lång rad av de tongivande paleoantropologerna, men han har också utnyttjat böcker och tidningsmaterial.

Lasse Berg gör ett respektingivande försök att skildra människoartens tillblivelse alltifrån vår evolutionära linjes separation från schimpanslinjen för sisådär 6-7 miljoner år sedan. Med friskt mod tar han itu med att beskriva olika hypoteser om varför våra tidiga förarter först lade sig till med tvåbenthet och sedan med en alldeles orimligt stor hjärna. Det måste ha varit sällsamma och kraftfulla selektionstryck som drev denna evolutionära process: varken tvåbenthet eller jätteskalle är vardagsmat bland däggdjuren, och båda dragen krävde rejäla ombyggnationer av hela organismen.

Många faktorer

Särskilt stort intresse visar Berg för de förändringar som givit oss moderna sapiens-människor våra speciella drag. Här handlar det om beteende, kulturell evolution och en kanske ändrad balans mellan individual- och gruppselektion – svåra saker, där den vetenskapliga debatten är milt uttryckt livlig. De faktorer som duger att förklara (helt eller i alla fall till stor del) andra djurarters socialitet, det vill säga nepotism och reciprocitet, opererar förvisso fortfarande i våra samhällen, men något annat behövs också. Och vad är det?  

Har bott i Afrika

Lasse Berg har bott en stor del av sitt liv i Afrika. Uppenbarligen har han en livslång kärleksrelation till denna kontinent och dess inbyggare, inte minst de människor som än i denna dag lever i Kalahari med minimalt utnyttjande av västerländsk teknologi. Hans förhoppningar om en bättre framtid för Afrikas folk färgar i inte så ringa grad hans framställning av vårt evolutionära förflutna. Han har skrivit en läsvärd bok, på vars pärm man dock bör ana en liten röd varningstriangel: ”Denna bok innehåller också författarens personliga åsikter”.

Betyg: 3 (av 5) Tentakler
2005-12-19

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se