Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Nättidningen Tentakel
Tentakel är en tidning om forskarvärlden, för forskarvärlden. Nättidningen ges ut av Vetenskapsrådet, ämnesrådet natur- och teknikvetenskap. Syftet är att lyfta fram aktuell forskning, forskningspolitik och forskningsfinansiering.
Tidningen har tentaklerna utåt och vill vara ett forum för en levande debatt om viktiga forskningsfrågor, men också ge en lättsammare orientering om nyheter inom ämnesområdet.
Varje månad kommer ett nytt nummer. Händer det något stort uppdateras förstås det aktuella numret.

Fotnot: Ordet tentakel härstammar från latinets  te´nto, som betyder treva eller vidröra.

Har du synpunkter? Hör av dig till tentakel@vr.se eller ring redaktören Eva Barkeman på tel: 08-546 44 106/0733-66 00 52
Brev kan skickas till:
Tentakel/NT
Eva Barkeman
Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Ansvarig utgivare: Arne Johansson, huvudsekreterare, professor i mekanik, Kungl. tekniska högskolan
Stf ansvarig utgivare: Birgitta Myrman, redaktionschef och stf. informationschef Vetenskapsrådet

I redaktionen:
Eva Barkeman
Eva Högström
Pamela Werner

I redaktionsrådet:
Tomas Andersson, forskningssekreterare Vetenskapsrådet, tekn dr.
David Edvardsson, forskningssekreterare Vetenskapsrådet, fil dr.
Dan Holtstam, forskningssekreterare Vetenskapsrådet, docent i mineralogi
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet, professor i mekanik, Kungl. tekniska högskolan
Marianne Sommarin, ledamot i ämnesrådet, professor i växtbiokemi, Lunds universitet
Bertil Svensson, ledamot i ämnesrådet, professor i datorsystemteknik, Högskolan i Halmstad

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se