Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Fraud in science
BOKRECENSION
Titel: The great betrayal: fraud in science
Författare: Horace Freeland Judson
Förlag: Harcourt, 463 sidor
Anklagelser om forskningsfusk kan vara förödande, inte bara för den anklagade utan även för uppgiftslämnaren, medarbetare, berörda universitet och avdelningar, involverade parters familjer och allmänhetens förtroende för forskarna. Det otäcka är att detta förefaller gälla oavsett om anklagelserna är välgrundade eller inte. Härom vittnar den nu aktuella Elinder-Gillberg-Kärfve-affären, som också visar att Sverige lider en allvarlig brist på ett respekterat regelverk efter vilket anklagelser om forskningsfusk kan hanteras. Denna brist är farlig för Sveriges forskare.

Forskningsfusk påstås vara vanligt

I sin senaste bok ”The great betrayal: fraud in science” tar sig Horace Freeland Judson an det extremt svåra och infekterade ämnet forskningsfusk. Författaren är en senior och i USA mycket väl ansedd vetenskapshistoriker, vilket kanske krävs för att sticka ut näsan med en bok som denna.

Judson inleder med det kontroversiella påståendet att forskningsfusk är vanligt och angriper uppfattningen att forskarsamhället är självkorrigerande. Han stödjer sig på en lång lista av konkreta fall, de flesta men långt ifrån alla är amerikanska. Forskningsfuskets patologi dissekeras detaljrikt.

Avsikten är att undersöka mekanismerna bakom fusket för att därmed kunna förebygga och hantera det. Judson liknar processen vid genetikens strävan efter att från mutanter lära sig hur en mutationsorsakad sjukdom bäst skall behandlas.

Problem med referentgranskning

Vidare går Judson igenom problemen med referentgranskning av manuskript och av anslagsansökningar. Av särskilt intresse för svenska forskare är kanske de sidor som ägnas åt Christine Wennerås och Agnes Wolds analys av Vetenskapsrådets tilldelning av postdoktorala stipendier 1995.

Andra ämnen som analyseras är vad författarskap egentligen innebär, samt vad ökad Internetpublicering och fri tillgång till forskningsresultat kan komma att betyda för att minska risken för vissa former av fusk, till exempel plagiering.

Bokens epilog är märklig och apokalyptisk. Judson hävdar att dagens vetenskap gått in i en statisk fas och att dess gyllene år är över. Så är kanske fallet i USA, men absolut inte i till exempel Kina och Indien. Vetenskapen håller inte på att gå under. Jag önskar att han inte inkluderat epilogen i sin bok.

Sammanfattningsvis innehåller Judsons bok mycket tänkvärt material för alla som på ett eller annat sätt är involverade i forskning. Kanske kan man säga att boken är av akut intresse just i Sverige.

Betyg: 4 (av 5) Tentakler

Fotnot: Recensionen även publicerad i Läkartidningen
2005-10-18

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se