Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Den nya regeringen har bestämt sig! Sverige ska erbjuda värdskap för den europeiska forskningsanläggningen ESS.
Allan Larsson har fått i uppdrag att se till att ESS byggs utanför Lund.
 
Foto: Pamela Werner
Minst 30 procents forskning för universitetslärare, tycker SULF.
Vad är viktigast – forskning eller undervisning?
Trots att de hänger intimt samman tycks forskning ha högre status.
– Varje universitetslärare borde ha minst 30 procent forskning för att inte tappa i kvalitet, anser Christoph Bargholtz, professor i fysik och styrelseordförande för SULF.
 
Grattis Marita Olsson, som tilldelats Chalmers pedagogiska pris för sina insatser i det internationella masterprogrammet Bioinformatik.
Billy Fredriksson har utsetts av regeringen till ny ordförande för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.
– Det känns jättekul!
 
 
Foto: Eva Barkeman
Saeid Esmaeilzadeh visar den nya sammansättningen på sitt glas.
Ett experiment gick fel i labbet. Resultatet blev en ny typ av superstarkt glas – och Saeid Esmaeilzadeh fick en plats i topp-50-listan över framstående svenskar som ”ska förändra världen”. Allt enligt tidskriften Bon International.
 
Utbildningen AKKA, Akademiska kvinnors ansvar, ska öka antalet kvinnliga ledare inom Lunds universitet.
Nu har första kullen gått in i ledande positioner.
Grattis Björn von Sydow, som sedan årsskiftet är ny ordförande i Vetenskapsrådet.
– Tack, jag är glad även om jag först blev överraskad när Lars Leijonborg ringde och frågade.
 
 
Foto: Åsa Langefors
Jenny Emnéus – ny akademisk ledare.
Jenny Emnéus, docent i analytisk kemi vid Lunds universitet, har handplockats till en tjänst som professor vid Danmarks tekniska universitet.
– AKKA har gett mig betydligt större självförtroende, säger Jenny.
 
Klimatförändringen är het. Bokstavligt talat.
Ökningen av jordens medeltemperatur kommer sannolikt att mer än fördubblas under de närmaste hundra åren, enligt rapporten från FN:s klimatpanel.
Två utlysningar av postdoktorsstipenderier. Ny bidragsform för IFA-projekt. Och 85 nya miljoner till teknikvetenskap.
Det är några av nyheterna i årets ansökningsomgång.
 
 
Under 2002-2006 har Vetenskapsrådet fördelat öronmärkta medel till
forskning om biologisk mångfald – totalt 250 miljoner kronor.
Nu upphör regeringens öronmärkning.
Den 1 mars inleds det Internationella polaråret 2007-2008. Officiell invigning sker i Paris, på det berömda vetenskapsmuseet Palais de la Découverte.
I Sverige firas det på ishotellet i Jukklasjärvi.
 
 

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se