Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

Är du beredd att publicera dina forskningsresultat enligt Open Access?
answerAuthor
– Absolut! Ju fler som får tillgång till mina forskningsresultat, desto bättre! Synlighet är viktigt! Det är dock lika viktigt att Open Access-tidskrifterna uppnår samma kvalitetshöjd (med hjälp av editors och referee-system) som internationellt erkända tidskrifter i pappersformat.
Som det är nu, så utvärderas forskare till stor del genom vilka tidskrifter de publicerar sig i, och då är ju ”impact factor” ett viktigt begrepp. Personligen tror jag på Open Access, för det finns ingen anledning att utesluta folk från att få läsa om forskning, särskilt om den bedrivs med hjälp av statliga medel.
Inom en snar framtid ser vi säkert många nya, och även tidigare etablerade, högkvalitativa tidskrifter på nätet – tillgängliga för alla.


answerAuthor
– Idén om Open Access är sympatisk och viktig på många sätt, och jag skulle gärna se att mer och mer publiceras på det här sättet. Men i det dagliga livet i forskningen så är det nog tyvärr så att man måste ge högre prioritet till att välja tidskrifter som ger så stort genomslag som möjligt för resultaten, och då får nog de här aspekterna stå tillbaka. Inte minst nu när vi pratar mer och mer om kvalitetsindikatorer, ranking och så vidare, så är det viktigt att få in sina resultat i de tidskrifter som anses bäst.


answerAuthor
– Jag är beredd att ibland publicera i Open Access-tidskrifter med peer review. Vi förbereder faktiskt en artikel just nu för New Journal of Physics. Jag ser bara fördelar med att våra artiklar kan läsas av alla i världen, utan att behöva betala.
Jag är även positiv till att använda arkiv-databaser. Det är inte så vanligt i just mitt forskningsfält (atomer i starka laserfält, attosekundfysik) troligen därför att forskarna vill skydda sina idéer före publicering. Antalet artiklar som arkiveras på detta sätt ökar dock, och vi kommer förmodligen också att ta det steget mycket snart.


answerAuthor
– Absolut. Jag har redan positiva erfarenheter från att publicera i Open Access-journaler, så det är något jag kommer att göra om. Snabb hantering och hög tillgänglighet främjar ju både möjligheten att ta del av nya forskningsresultat såväl som att snabbt nå ut med sina egna.


answerAuthor
– Jag tycker det är mycket bra om forskning blir tillgänglig på nätet för alla. Antingen som parallell-publicering eller i Open Access-tidsskrifter, men jag är tveksam till värdet av tidskrifter utan peer review  – Open Access eller andra.Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se