Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

Nya råd och friska tag!
Arne Johansson, huvudsekreterare NT
Ett nytt år och ett nytt ämnesråd för naturvetenskap och teknik, NT. Nåja, när detta skrivs har vi ännu inte fått någon ordförande eller allmänrepresentanter till rådet, men det lär beslutas snart. Utan dessa fick resten av rådet idag (den 29/1), tillsammans med övriga ämnesråd och Vetenskaprådets styrelse, en lång dags introduktion till rådsarbete och en chans att få lyssnaoch diskutera med bland andra forskningsminister Lars Leijonborg.

Många frågor handlade om grundforskningens villkor och rollfördelningen mellan finansiärer och forskningsutförare. En återkommande fråga är tjänstestrukturen och vems ansvar det ska vara att finansiera de fasta anställningarna på universiteten.

När det nu lutar åt att universiteten ska få stärkta basresurser kan det vara ett gyllene tillfälle att också se över möjligheterna att öka universitetens ansvar för finansiering av de fasta tjänsterna och därmed dra ned på Vetenskapsrådets friköpsfinansiering. Många ser i detta sammanhang fram emot att få ta del av resultatet av den pågående statliga tjänstestrukturutredningen som väntas bli färdig i höst.

Det verkar nu också klart att Vetenskapsrådet under våren får ett uppdrag att före årsskiftet inkomma med ett underlag för nästa forskningsproposition som i sin tur väntas bli framlagd under hösten 2008.
2007-01-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se