Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

Dags att söka första pengarna från ERC
Foto: Montage
100 000 – 400 000 Euro per år, under upp till fem år, kan bli dina i ERC:s nya utlysning.

Foto: ERC
Håll utkik efter den här loggan!
Just nu pågår första utlysningen från Europeiska Forskningsrådet, ERC. Den riktar sig till unga excellenta forskare och kan ge 100 000 – 400 000 Euro per år i upp till fem år. Sista ansökningsdag är 25 april.
Den 22 december startade det nya Europeiska Forskningsrådet (ERC) med sin första utlysning  ”ERC Starting Independent Researcher Grants (SIRG)”. Den första utlysningen riktar sig till unga forskare som vill etablera sig i Europa och påminner mycket om European Young Investigators (EURYI) Awards, som Vetenskapsrådet nu deltar i för tredje gången. Tanken är att man ska identifiera de mest framstående unga forskarna i Europa och hjälpa dem att etablera sig som forskningsledare.

Ansökan i två steg med intervju

Kriterier för bedömningen är främst vetenskaplig excellens och potential för huvudsökanden, men man kommer också att bedöma värdinstitutionen samt projektets förutsättningar och originalitet. För att söka ska man ha 2-9 års postdok- erfarenhet och anslagen är i storleksordningen 100 000 – 400 000 Euro per år under upp till fem år. Man räknar med att dela ut cirka 250 anslag ur en budget på cirka 300 miljoner Euro i den första ansökningsomgången (och totalt 1 400 anslag under hela sjunde ramprogrammet).

Utlysningen är öppen för forskare inom alla vetenskapsområden. Ansökan görs i två steg där den första ansökan består av en relativt kort ansökan (max 8 sidor). Av alla ansökningar väljs ett antal ut. De forskarna får sedan skicka in en komplett ansökan och blir kallade till intervju i Bryssel. Utlysningar för unga forskare kommer att ske löpande varje år under sjunde ramprogrammet.

25 april är sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 25 april 2007. Instruktioner samt länkar till det elektroniska ansökningssystemet EPSS finns tillgängliga på CORDIS hemsida från slutet av januari.
Läs mer i ERC:s strategi dokument.

Senare under 2007 (någon gång under sommaren med deadline mot slutet av året) kommer ERC:s andra utlysning, ”ERC Advanced Investigator Researcher Grant”. Dessa anslag är designade för högkvalitativa forskarinitierade projekt drivna av väletablerade forskare. Anslagen ska komplettera utlysningen för unga forskare. Storleken på anslagen kommer troligen att vara mellan 100 000 – 500 000 Euro per år (max 2-3 miljoner Euro per anslag) i upp till fem år. Budgeten för denna utlysning är cirka 550 miljoner Euro.

Riktar sig till individuella forskare

En stor skillnad mot tidigare anslag från EU är att ERC:s anslag riktar sig till individuella forskare och inte avser nätverksbildande. Ambitionen att det ska vara lättare att söka medel från ERC än vad det varit tidigare inom ramprogrammen, det vill säga mindre komplicerade ansökningssytem.

ERC leds av ett ”Scientific Council” bestående av 22 framstående forskare från hela Europa, där bland andra Vetenskapsrådets tidigare styrelseledamot Carl-Henrik Heldin ingår. Under 2007 drivs själva verksamheten av en ”Dedicated Implementation Structure (DIS)” vilken 2008 förväntas bli en ”Executive Agency”.

Fotnot: Läs mer om utlysningen på Vetenskapsrådets hemsida. Där ser du också vilka kontaktpersonerna är i Sverige.
2007-01-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se