Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

Sverige satsar mest på forskning – än så länge
Foto: OECD
Sverige leder – än så länge – satsningen på FoU i förhållande till BNP. (Klicka på bilden för en större version.)

Foto: Vetenskapsrådet
Analyschef Calle Jacobsson hoppas FoU-medlen i Sverige ökar i takt med BNP.
Sverige har länge varit ett av de länder i världen som satsar mest pengar på forskning och utveckling, i förhållande till BNP.
Den andelen minskar nu.
– Det är självklart att Sverige måste öka sin volym av forskning, säger statssekreterare Peter Honeth.
Enligt färsk statistik från SCB gick totalt 3,8 procent av BNP till forskning och utveckling, FoU, under 2005. (Siffran inkluderar även FoU-verksamheten i företag med 10-49 anställda, vilket inte undersökts tidigare.) Det är en rejäl nedgång sedan toppåret 2001 då hela 4,3 procent av BNP gick till FoU. Samtidigt har Sveriges BNP ökat med drygt 100 miljarder kronor per år de senaste åren.

Staten lägger 24,7 miljarder på FoU

– Det är oroande att andelen FoU-medel i Sverige har minskat, medan andra länder satsar mer och mer, säger Rolf Nilsson, analytiker på Vinnova som tittat på den senaste statistiken från SCB.
– Det finns risk att Sverige tappar i internationell konkurrenskraft på sikt.

I absoluta tal har dock summan till FoU ökat från 97 miljarder 2003 till 102 miljarder 2005. Omkring tre fjärdedelar avser forskning och utveckling inom näringslivet, till exempel Ericsson, Astra Zeneca och Volvo.
Den sista fjärdedelen, knappt en procent av BNP, är medel ur statsbudgeten som huvudsakligen går till civil forskning på lärosätena men också till militär forskning. För 2006 var siffran 24,7 miljarder kronor.

Calle Jacobsson, analyschef på Vetenskapsrådet, poängterar att det är bra för Sverige att BNP ökar, och hoppas att FoU-medlen följer med upp.

EU:s mål: 3 procent

EU:s officiella mål för 2010 är att satsa minst 3 procent av BNP på forskning och utveckling. I dag ligger snittet runt 1,75 procent.

Enligt den senaste statistiken från OECD, Main Science and Technology Indicators 2006/2, ligger Sverige fortfarande i topp på 3,8 procent, följt av Finland, Japan, Schweiz och Island. (Om man bortser från Israel som ligger skyhögt, 5 procent, på grund av all militär forskning.) Se grafiken ovan.

De nordiska länderna Finland, Island och Danmark, är de EU-länder som ökat sin satsning mest det senaste decenniet, i förhållande till BNP. I världen har Kina ökat allra mest vad gäller satsning på FoU.

Finland knappar in

Vid ett seminarium i Stockholm om Internationella tendenser i forskningspolitiken nyligen, berättade Esko-Olovi Seppälä, vid finska Statens råd för vetenskap och teknologi, att Finlands mål för 2010 är 4 procent.

Frågan är vilket mål Sverige har. När Tentakel frågar Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet har han inget klart svar.
– Det är självklart att Sverige måste öka sin volym av forskning. Satsningen kommer att öka, men procentsatsen av BNP är inte det väsentliga eftersom BNP förändras.
2007-01-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se