Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

I ett Mobile 2.0 arbetar akademin över gränserna
Foto: SICS
Kristina Höök, professor i människa-datorinteraktion, leder det nya Mobile Life-centret där flera akademiska discipliner samarbetar med industrin.
Vetenskapliga ämnen vävs samman allt oftare.
Ett exempel på samarbete över disciplinerna är de tvärvetenskapliga centran som nu växer fram över landet.
I februari öppnar Mobile Life-Centrat vid Stockholms universitet.
Ständigt uppkopplad? Stressas vi sönder av all information? Hur skyddas vår personliga integritet? Vilka mobila tjänster saknas?
Frågorna är många – och komplexa. Därför krävs att man kopplar samman forskare från flera olika discipliner för att besvara dem. Det ska man göra vid excellenscentrat Mobile Life, där det bland annat finns en sociolog och en spelutvecklare.

– Det var dags att föra samman kunskapen, fundera på helheten. Då kan vi göra så mycket mer än vi klarar var och en för sig. Och vi ska göra det tillsammans med industrin. Det räcker inte längre att vi forskare sitter hemma på kammaren och tänker, säger Kristina Höök, professor i människa-datorinteraktion vid Stockholms universitet, som leder centrat.

Samarbete mellan akademi och industri

De ska syssla med allt ifrån grundforskning till utveckling av färdiga tjänster i tvärvetenskapligt perspektiv – ett samarbete mellan akademi och industri.

– Vi står idag inför en liknande situation i den mobila världen som mellan 1993 och 1995, då alla började använda internet. Jag som IT-människa är fortfarande förbluffad när jag tänker tillbaka på den revolutionen, säger Kristina Höök.

Vi står inför Mobile 2.0

Hon nämner Web 2.0, ett begrepp som beskriver den internetrevolution vi lever i idag. Tjänster man bara talade om under 90-talet har blivit stora tack vare att tekniken, säkerheten och bandbredden, antalet användare och deras acceptans kommit i kapp visionerna. Och öppen källkod har gjort det bortåt 30 gånger billigare att starta tjänsteföretag med internet som leveranskanal.

– Vi säger att vi nu står inför Mobile 2.0, där den där manicken vi alltid bär med oss alltmer blir som en schweizisk armékniv, med verktyg för såväl lek som arbete och allt däremellan, säger Kristina Höök.

Ekosystem för tester

Här ser hon mängder av outnyttjade möjligheter. Forskarna vid Mobile Life-centrat har gedigen kunskap om användarperspektivet. Det svåra, säger hon, är att skapa ett utbud av tjänster och applikationer som människor vill ha. Vid det nya centrat kommer Kristina Höök och hennes kollegor att, tillsammans med industrin, sätta upp så kallade ekosystem, där unika grupper av människor kommer att få testa olika tjänster.

– Vi vill involvera användarna, sätta ihop grupper som inte bara består av ”early adopters” – 35-åriga manliga civilingenjörer. Vi vill ha äldre, kvinnor, ungdomar, rollspelare, musikintresserade, rallyfantaster. I våra ekosystem kan man identifiera, testa och lösa problem som är gemensamma för den mobila miljön, säger Kristina Höök.

Vardagliga problem

Ett exempel på problem att lösa är hur man ska betala för mobila tjänster så att man direkt ser kostnaden.

Ett annat exempel är där mobilen kan fungera som nyckel, till exempel för dem som jobbar inom Hemtjänsten och idag inte får kvittera ut alla nycklar till sin runda när de går på sitt pass.

– Idag låtsats de som gör telefonerna att de är små datorer; man klickar och pekar. Men är det bra? Vi skulle vilja utveckla interaktionsmodellen och standardisera den – en jätteutmaning, men vi vill i alla fall ta första steget, säger Kristina Höök.

Nära samarbete med industrin

En sak som gör det möjligt att testa idéerna i verkligheten är det nära samarbetet med industrin. Storföretag som Microsoft, SonyEricsson, Ericsson Research och TeliaSonera är med och finansierar. De deltar också med eget arbete.

Mobile Life-Centret har finansiering för 10 år, bland annat från Vinnova. Totalt cirka 210 miljoner kronor om året.
2007-01-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se