Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

Varför är beviljningsgraden högre för män?
Katrin Lundstedt-Enkel undrar om inte kvinnliga forskare har fler kringuppgifter än män – och därmed mindre tid för forskning.
DEBATT
Jag har läst Vetenskapsrådets statistik över dem som beviljats anslag i årets stora utlysning för debattartikel i Tentakel i december 2005 efter fjolårets sneda resursfördelning. Ger män pengar till män? som Claes Borgström skrev i sin debattartikel i Tentakel.

Ska denna typ av diskussion och kritik enbart föras som debattartiklar? När ska något konkret göras? Man kan ju inte förändra något om man inte vet vad man ska förändra!        
2006-12-18

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se