Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

The Planet
The Planet.
FILMRECENSION
Titel: The Planet.
Regi: Michael Stenberg, Linus Torell, Johan Söderberg.
Produktion: SVT och Charon Film.
Längd: 84 minuter.
”En obekväm sanning” med Al Gore hade nyligen premiär och recenserades i ”Tentakel” för några veckor sedan. Nästan samtidigt kom ”The Planet” upp på biografer i Stockholm. Den är gjord av några svenska filmare med stöd från bland annat SVT och har samarbetat med ett antal rådgivande forskare vid International Geosphere Biosphere Program, IGBP, vars centrala sekretariat finns vid Vetenskapsakademin i Stockholm. Båda filmerna handlar om den aktuella klimatfrågan

De vill båda förmedla ett brådskande budskap: Omfattande åtgärder måste vidtas inom några få år för att hejda en betydande förändring av jordens klimat, även om vi inte vet precis hur allvarlig den kan bli. The Planet har en bättre förankring i vår nuvarande kunskapsbas och är mer pålitlig än ”En obekväm sanning.

Det finns givetvis många osäkerheter, som så lätt kan användas för att avfärda hela frågan i avvaktan på bättre besked från forskarvärlden. Men det är än viktigare att inse att forskarna aldrig kommer att kunna ge en särskilt precis prognos av jordens klimat på längre sikt.

Både klimatsystemet och det globala samhället är komplexa system vars förändringar är oförutsägbara i detalj, men vi vet ändå att jordens medeltemperatur i dag är ca 0,8 °C högre än för hundra år sedan. Den stiger en eller ett par tiondelar varje decennium och det är människans utsläpp som huvudsakligen är orsaken.
Vi vet också med god säkerhet att klimatsystemet liksom världssamhället är tröga system och vi ser idag ännu kanske bara hälften av den förstärkning av växthuseffekten som hittills redan har skett. Det är otänkbart att den pågående förstärkningen av växthuseffekten kan hejdas före mitten på detta sekel. Förändringarna är, sett i ett mänskligt perspektiv, irreversibla.

Det är mot denna bakgrund som ”The Planet”, och även ”En obekväm sanning” ska ses. Den förra är sakligt korrektare, men förmår kanske inte fånga åskådarens intresse riktigt lika väl som Al Glore gör med sin mycket personligt uppbyggda framställning. Det är viktigt att nå fram till åskådaren på ett sätt som förmedlar engagemang och förtroende, där filmarna av ”The Planet” inte är lika erfarna som politikern Al Gore.

Men dess bilder av den snabbt ökande resursexploateringen i världen är mästerliga och dess avslutning är mycket viktig och riktig: Vi har alla en mer eller mindre utpräglad tendens att slå ifrån oss ett budskap som är hotande, i synnerhet när det verkar vara näst intill omöjligt att hantera. Detta är desto viktigare när frågan om en hotande klimatförändring är så intimt sammankopplad med frågan om den framtida energiförsörjningen för världens länder och folk, en koppling som inte finns poängterad i någon av filmerna på det sätt som vore önskvärt.

Utmaningarna inför framtiden är stora och behöver nå ut till vanligt folk runt om i världen, men med hopp om att de kan lösas.
Trots min kritik är filmen vikig och mycket sevärd.

Betyg: 4 Tentakler.
2006-10-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se