Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

Big Bang eller Varde ljus, skapelsemyten som pseudovetenskap
BOKRECENSION
Titel: Big Bang eller Varde ljus, skapelsemyten som pseudovetenskap.
Författare: Maria Gunther Axelsson.
Förlag: Wahlström & Widstrand, 137 sidor.
Kreationismen är ett av de största hoten mot ett demokratiskt och öppet samhälle. Men hur tänker en kreationist egentligen?

I ”Big Bang eller varde ljus” får läsaren en unik beskrivning av en intellektuell resa från mörker till ljus.

Författaren Maria Gunther Axelsson är vetenskapsjournalist och doktor i partikelfysik. Hon blev kreationist i tonåren och kom inte på bättre tankar förrän under sina doktorandstudier då hon blev ställd mot väggen av sina kollegor.

En jord skapad fix och färdig för några få tusen år sedan kräver ju att det finns en världsomspännande vetenskaplig konspiration med syfte att undertrycka bevisen för Bibelns ofelbarhet. Men några tecken på någon sådan konspiration stod inte att finna och hon kunde själv höra hur hennes gamla argument ekade tomma.

Delar av kreationismen har under senare år lagt sig till med en vetenskaplig förklädnad i form av begreppet intelligent design. Det religiösa i budskapet tonas ner och istället framhävs existensen av en intelligent skapare som ett likvärdigt alternativ till vad vetenskapen kommit fram till.

Vissa av anhängarna är beredda att ge upp tanken på en ung jord och fokuserar helt och hållet på det motbjudande naturliga urvalet. Faktum är att det finns en mängd förvirrande och sinsemellan motstridiga uppfattningar vars enda gemensamma nämnare är just oviljan att acceptera evolutionen.

Ämnet är viktigt och aktuellt men hade förtjänat en mer omfångsrik bok och det är synd att Axelsson slutar skriva när det är som mest spännande.

En stor del av boken tas dessutom upp av visserligen välskriven och relevant populärvetenskap, men utrymmet för en ordentlig genomlysning av kreationismen blir litet.

Och trots det lilla formatet orkar hon ändå inte riktigt ända fram utan låter en annan före detta kreationist, Per Kornhall, skriva ett avsnitt om biologi. Rent stilistiskt blir det lite förvirrande eftersom boken i övrigt karaktäriseras av Axelssons personliga upplevelser.

Man blir också lite nyfiken på vilken egen historia som Kornhall har att berätta. Kanske hade det hade varit mer rättvist om man låtit honom breda ut sig lite mer och dubblerat författarskapet.

Förutsättningarna hade funnits att göra betydligt mer av ämnet än vad man har gjort och jag hade gärna läst mer om både Axelssons och Kornhalls upplevelser och reflektioner.

Och betydligt mer om hur kreationismen, kanske särskilt i Sverige, fungerar. Men trots detta är det ändå en nyttig och nätt liten bok att sätta i händerna på dem som villat bort sig i sin världsbild.

Betyg: 3 Tentakler 
2006-09-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se