Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

Är svenska forskare för dåliga för EURYI och EMBO?
Foto: ESF
Bertil Andersson, chef för ESF.
DEBATT
Det blåser nya vindar kring forskningsfinansieringen i Europa. Hittills har bedömningen av europeiska forskningsanslag inte enbart baserats på vetenskaplig kvalitet utan också inkluderat aspekter som tematisk profil, tillämpbarhet och så kallad juste retour.

Värdet av artikeln om de svenska EURYI-kandidaterna i det här numret av Tentakel.
2006-03-27

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se