Webbfrågan
Vill du se fler riktade satsningar på forskningen?

21% 3% 75%
Antalet svar:80
Nästa nummer
Den 26 februari

Foto: Montage
Nature och Science omfattas inte av Open Access idag.
Är du för fri och öppen tillgång till forskning? Då ska du skriva på uppropet till EU-kommission och ge ditt stöd för Open Access.
Den uppmaningen kommer från Ingegerd Rabow, Vetenskapsrådets utredare i frågan.
 
Sverige har länge satsat mest pengar i världen på forskning och utveckling, i förhållande till BNP.
Den andelen minskar nu.
– Vi måste öka volymen på forskning, säger statssekreterare Peter Honeth.
Andelen fakultetsmedel till svenska universitet och högskolor har minskat de senaste tio åren.
Men den faktiska nivån har varit stabil. Det är de externa medlen som ökat.
 
 
Grattis Madeleine Ramstedt, postdoktor i Cambridge, som är en av tre unga forskare som får pengar i en särskild satsning på medicinsk teknik.
 
Glöm de hemmagjorda videosnuttarna på YouTube och bubblare.se. Vill du se kortfilmer om riktig forskning ska du surfa in på www.myjove.com.
Inga Guldbaggar, men väl bananflugor.
Växter är koldioxidneutrala och förnybara och blir allt intressantare som ersättning för olja. Det betyder också att det krävs mer forskning – och fler odlingsförsök. SLU i Uppsala får nu bidrag från Vetenskapsrådet för att köpa fler odlingskammare.
 
 
Foto: SICS
Kristina Höök leder det nya Mobile Life-centret.
Vetenskapliga ämnen vävs samman allt oftare.
Ett exempel på samarbete över disciplinerna är de tvärvetenskapliga centran som nu växer fram över landet.
I februari öppnar Mobile Life-Centrat vid Stockholms universitet.
 
Just nu pågår första utlysningen från Europeiska Forskningsrådet, ERC. Den riktar sig till unga excellenta forskare och kan ge 100 000 – 400 000 Euro per år i upp till fem år. Sista ansökningsdag är 25 april.
Den norske cancerforskaren Jon Sudbö som avslöjades med forskningsfusk för ett år sedan, har nu också förlorat sin doktorstitel.
 
 

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se