Webbfrågan
Tror du att Sverige får Nobelpris före 2020?

35% 8% 55%
Antalet svar:45

Vad betyder Nobelpriset för Sverige?
Vi ställde frågan till fem vetenskapsjournalister.
answerAuthor
– Nobelpriset är verkligen en manifestation för forskning. Det ger tillfälle att rikta fokus mot forskningens och forskarnas villkor. Debatten om vad som gör USA så dominerande har tagit skruv i år och det är uppfriskande. Dessutom ger Nobelpriset Sverige status som tung aktör i den akademiska världen, ibland oförtjänt, ibland välförtjänt. Det förpliktigar.


answerAuthor
– Nobelpriset betyder en enorm chans att möta en internationell mångmiljonpublik och förklara varför vetenskap är viktigt. Ny kunskap om hur vi själva, vardagen och världen är satt samman är ju det enda sättet att få veta något om våra – i djupaste mening – existentiella frågor. Vad är liv? Hur uppstår medvetande? Är vi ensamma i universum? Hur skall sex – snart nio –  miljarder människor kunna leva ett anständigt och fredligt liv på ett ensamt lite klot i en becksvart rymd? Ibland, men inte alltid, lyckas man med den uppgiften.


answerAuthor
– Nobelpriset är naturligtvis otroligt bra PR för Sverige och svensk forskning. Under en hel vecka varje år riktar hela den vetenskapliga världen sina blickar mot lilla Sverige. När hände det Österrike senast?


answerAuthor
– De vetenskapliga Nobelprisen är varken de penningmässigt största eller de äldsta prisen i världen, men de i särklass mest prestigefyllda. Bakom detta tror jag ligger dels att prisen gjordes internationella – de flesta större pris som fanns när Nobelprisen inrättades var nationella, dels att priskommittéerna med några få undantag har gjort synnerligen berättigade val av pristagare.

– För forskningen innebär Nobelprisen ett par dagar i rampljuset varje år, först vid tillkännagivandena i oktober och sedan på Nobeldagen. Säkert bidrar detta till svenska folkets forskningspositiva inställning och till riksdagsledamöternas vilja att anslå mångmiljardmedel till vetenskapliga projekt, vars resultat ju inte alltid annars är så synliga för allmänheten.
Dessutom får svenska forskare kontaktytor som rimligen är större och intensivare än om Nobelprisen inte funnits: svenska forskare är välkomna utomlands, och vi har förhållandevis lätt att få hit de mest bemärkta utländska forskarna för gästföreläsningar och deltagande i symposier.


answerAuthor
– Priset skänker framför allt guldkant åt en verksamhet som till stora delar präglas av oglamoröst slit. Dessutom får allmänheten en fin möjlighet att bekanta sig med förstklassig vetenskap. Den mediala rapporteringen kring de upptäckter som belönas brukar bjuda både intressanta personporträtt och god populärvetenskap.