Webbfrågan
Tror du att Sverige får Nobelpris före 2020?

35% 8% 55%
Antalet svar:45

Chansen till ett svensk Nobelpris skulle öka om andelen fakultetsmedel var större. Det skulle ge en bättre forskningsmiljö, skriver fysikprofessor Eva Olsson. Dessutom vill hon se möjligheten till ett friår för internationellt forskningsutbyte.

Ekotoxikologen Katrin Lundstedt-Enkel misstänker att kvinnor ofta har fler "kringuppgifter" än män, och därmed inte hinner göra lika mycket forskning. Det kan vara en orsak till att kvinnor ständigt halkar efter i beviljningsgrad vid ansökningar om extern finansiering.

Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Debatt: Forskningspolitik
István Furó, Lars Kloo, Peter Somfai och Eva Malmström, professorer KTH, samt Bo Albinsson, Magnus Nydén och Owe Orwar, professorer, Chalmers.
>
István Furó, Lars Kloo, Peter Somfai och Eva Malmström, professorer KTH, samt Bo Albinsson, Magnus Nydén och Owe Orwar, professorer, Chalmers., 2006-09-25
Petter Minnhagen
>
Petter Minnhagen, 2006-05-29
Docent Thomas Helleday
>
Docent Thomas Helleday, 2006-05-02
Martin Rundkvist
>
Martin Rundkvist, 2006-02-27
Jan-Otto Carlsson
>
Jan-Otto Carlsson, 2005-11-21
Debatt: Jämställdhet
Katrin Lundstedt-Enkel
>
Katrin Lundstedt-Enkel, 2006-12-18
Åsa Fex Svenningsen
>
Åsa Fex Svenningsen, 2006-10-30
Marianne Sommarin
>
Marianne Sommarin, 2006-03-27
Helena Danielson
>
Helena Danielson, 2005-12-19
Claes Borgström
>
Claes Borgström, 2005-11-21
Io Skogsmyr
Susanne Erland
Ulrika Rosengren
>
Io Skogsmyr, 2005-10-18
Susanne Erland , 2005-10-18
Ulrika Rosengren, 2005-10-18
Debatt: Språk
Sven Halldin
Karin Carlson
>
Sven Halldin, 2006-11-20
Karin Carlson, 2006-11-20
Alexandra Krettek
>
Alexandra Krettek, 2005-12-19