Webbfrågan
Tror du att Sverige får Nobelpris före 2020?

35% 8% 55%
Antalet svar:45

God Jul och Gott Nytt År!
Arne Johansson, huvudsekreterare NT.
Det lackar mot jul och alla ämnesråden och Vetenskapsrådets styrelse samlades för ett sista och gemensamt möte i torsdags (14 december 2006). Mandatperioden för alla dessa tar slut vid nyår och många nya ledamöter startar sin ”VR-karriär” i januari.

Jag vill här passa på att tacka alla rådsledamöter och vår ordförande i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) under Vetenskapsrådets första sex år, Jan Martinsson, för alla insatser under den här tiden.

Vetenskapsrådet passade på att tacka alla ledamöter, ordföranden och personal med en stor gemensam fest på Tekniska museet på kvällen. En av de absoluta höjdpunkterna var framträdandet av Vetenskapsrådets egen stjärngossekör (väl blandad med personal från olika delar av Vetenskapsrådet). Blandad men inte störd (för att travestera en viss agent) sjöng och deklamerade de egna texter, bland annat följande apropå jämlikheten och dess statistiska behandling:

Om kvinnans tal blir alltför smått
I beviljnings-statistiken
Springer ordföranden som ett skott
Med brev, i ren panik sen
Till Pär och Gunnel med alla skäl
Att de egentligen vill kvinnan väl

Ja, skämt åsido har Vetenskapsrådets analysavdelning gjort en djupanalys av utfallet av bidragsbesluten, som visar att NT-rådet får godkänt vad gäller att ge kvinnor och män samma villkor vid ansökningsberedningen. Det stora problemet inom NT-området är ändå att det fortfarande är en mycket låg andel kvinnor som ger sig in i detta forskningsfält. Hur det ska kunna stimuleras i framtiden är en fråga vi inte har några enkla svar på. Den berör också alla stadier av skolväsendet (mm).

Det är snart dags att ta en paus från bidragsstatistiken och när vi skjuter upp våra nyårsraketer kommer det färgsprakande glittrandet påminna om de kommande årens rikliga tillskott av guld i form av nya fakultets- och rådsmedel till forskningen.
2006-12-18