Webbfrågan
Tror du att Sverige får Nobelpris före 2020?

35% 8% 55%
Antalet svar:45

Svensk professor leder CERN
Torsten Åkesson är ny styrelsordförande för CERN.
Grattis,
Torsten Åkesson, som i mitten av december utsågs till president för CERN-rådet i Schweiz. Hur känns det?
– Jag känner mig mycket hedrad att ha blivit utsedd.   

Vad kommer ditt ordförandeskap att betyda för svenska forskare?
– Jag hoppas kunna hjälpa CERN att tillhandahålla världens främsta forskningsinfrastruktur till Europas och Sveriges forskare. Jag vill också arbeta för att beslut om framtida satsningarna tas så att de yngre forskarna får så stort inflytande som möjligt.

Vad går ditt uppdrag ut på, vad kommer du att göra mer konkret?
Den europeiska kärnforskningsorganisationen CERN är en mellanstatlig organisation under internationellt fördrag, med två uppdrag; att samordna forskningsfältet för Europa och att driva laboratorier. Hittills har CERN fokuserat på laboratoriet i Genève och jag ska följa dess framsteg och leda styrelsearbetet kring dess budget på 6,1 miljarder kronor. Men i år har också rådets politiska verksamhet kommit igång och här gäller det att få igång operativa rutiner för effektiv samordning och representation.

Vilken är CERN:s viktigaste fråga?
– Just nu dominerar en sak: att få igång LHC (Large Hadron Collider) – acceleratorn och experimenten! Det är absolut högsta prioritet. Ett gigantiskt och komplicerat projekt som därför ständigt riskerar att drabbas av förseningar. Det har varit en lång tid av förväntningar. Nu är det dags för resultat.

– På sikt måste vi besluta om vad CERN:s nästa stora projekt ska vara, och om hur Europa genom CERN ska medverka i projekt i andra regioner (till exempel USA, Japan). Det är viktigt att vara en bra internationell partner, och samtidigt behålla och stärka Europas världsledande ställning på området.

Har du någon särskild drömfrågeställning som du hoppas få vara med om att få lösa?
– Jag ser fram emot att forska på informationen från LHC när det väl startar. Först på de extrema reaktioner som LHC producerar, sedan på att söka efter mer exotiska saker, till exempel om rummets geometri är mer komplicerad vid små avstånd.

Kommer vi någonsin att hitta Higgs partikel, den hypotetiska partikel som förklarar varifrån tingen får sin massa?
– Jag tror att vi kommer att hitta Higgspartikeln, men kan inte garantera det. Det vi vet är att om vi inte hittar den vid LHC så finns den inte eller är oviktig. Då måste det finnas något annat som kan uppfylla den funktion vi tror den har.  

– Det finns säkert massor av frågeställningar om universum som vi aldrig kommer att lösa. Vi partikelfysiker har förmånen att få undersöka områden som extremt skiljer sig från vår vanliga omgivning. För oss är matematiken ett kraftfullt redskap för att beskriva naturens principer, men vi kan lätt bli lite fartblinda av det: universum är mycket stort och komplext.

Vad ser du fram emot just nu?
– Julledigheten. Mycket har hänt under 2006 och jag har fått arbeta med många nya och intressanta människor, men det kommer att bli mycket skönt med några veckors återhämtning.


Namn: Torsten Åkesson.
Ålder: 52 år.
Yrke: Professor i elementarpartikelfysik vid Lunds universitet och nybliven president för CERN-rådet.
Familj: Fru och två barn.
Bor: I Thoiry i Frankrike (på gränsen till Schweiz) och i Lund.
Fritidsintressen: "Jag tycker om att segla. Jag åker också skidor, både vanlig utförsåkning och lite längre bergsturer. Lite mer sporadiskt rider jag, åker rullskridskor, och lite annat blandat. Jag tycker också om att skriva, gå på teater och konserter."
2006-12-18