Webbfrågan
Tror du att Sverige får Nobelpris före 2020?

35% 8% 55%
Antalet svar:45

Tjänstestrukturen på väg att ändras
Foto: Tommy Westberg
Studenter, till exempel här vid Uppsala universitet, kan få en tydligare karriärväg efter Ann Numhauser- Hennings befattningsutredning.

Foto: Lunds universitet
Ann Numhauser-Henning.
Dagens tjänstestruktur vid svenska universitet och högskolor behöver göras om.
Ann Numhauser-Henning, som är regeringens särskilda utredare i frågan, vill skapa trygga och tydliga villkor och ett fungerande system vad gäller rekrytering, karriär och befordran.
Ann Numhauser-Henning besökte Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap vid sammanträdet i november.
– Mitt Göran Bexell.
Enligt LAS-regeln räknas dessutom bara anställningstid, utan hänsyn till den effektiva arbetstiden – som kan påverkas av sjukdom, föräldraledighet eller annan tjänstledighet.

Något de flesta är överens om är önskemålet att postdoktoranställningar skrivs in i högskoleförordningen för att undantas från LAS-regeln.

Numhauser-Hennings utgångspunkt är att fler personer inom forskarvärlden ska bli tillsvidareanställda.
Enligt Birgit Erngren, allmänrepresentant i ämnesrådet, måste 20-30 procent av forskarna bort för ge en bra tjänstestruktur utifrån nuvarande resurser.

Tenure track – en tydlig karriärväg

En annan viktig fråga är karriärvägen.
Barbro Åsman, professor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet, tycker att det är dags att sopa undan den befintliga tjänstestrukturen helt och börja om från början, gärna något i stil med amerikanernas tenure track, där det finns en tydlig karriärväg att följa om man bara klarar sig i konkurrensen.
– Man ska kunna gå från doktor till postdok till lektor till professor. Alla andra forskartjänster ska bort. Idealet är också att forskning ingår i tjänsterna.

Även Petter Minnhagen, professor i fysik i Umeå, är inne på tenure track-spåret.
– Om vi ska anpassa oss till Europa måste vi ha en tjänstestruktur som liknar den i övriga Europa!

– Frågan är när man ska komma in i tenure track-systemet, säger Tuula Teri, professor i bioteknologi vid KTH, och pekar på den svåra balansgången mellan anställningstrygghet å ena sidan och kvalitetsgranskning å andra sidan.

Attraktiv forskningskarriär

Klart är att forskningskarriären måste vara attraktiv.
– Vi måste ha en tydlig strategi för att bygga upp underifrån. Vi vill ju inte tappa unga begåvningar, säger Ann Numhauser-Henning.

– Målet är att universitet ska vara en mer modern och ansvarstagande arbetsgivare, men det är svårt att reglera fram. Vi kan ge möjligheterna men sen är det upp till universiteten att agera strategiskt och långsiktigt.

Hennes uppdrag ska redovisas senast den 17 november 2007.

Fotnot: Läs mer om befattningsutredningen i nr 6 av Tentakel.
2006-12-18