Webbfrågan
Tror du att Sverige får Nobelpris före 2020?

35% 8% 55%
Antalet svar:45

Ulf Landegren invald i EMBO
Ulf Landegren har valts in i EMBO.
Grattis Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin i Uppsala, som blivit invald som medlem i organisationen EMBO och därmed en av 1 200 forskare som anses som de främsta i Europa inom området.
– Tack, jag blev naturligtvis glad. Det är glädjande att man därmed visade uppskattning för det ganska tekniska arbete vi gör, inriktat på att utveckla bättre molekylära undersökningsmetoder. Detta är för övrigt ett område där det finns en mycket stark svensk tradition."

Vad innebär medlemskapet?
– Jag vet inte exakt ännu. Bland annat blir jag nog inblandad i att välja ut mottagare av EMBO-stipendier, och rådgivare om vilka kurser som EMBO bör sponsra.
 
Varför blev just du vald?
– EMBO:s medlemmar nominerar kandidater som utvärderas med avseende på om de har kvalifikationer att tas upp i kretsen. Såväl min gamle postdok-handledare Leroy Hood som min dåvarande postdok-kollega Ruedi Aebersold blir också medlemmar nu.
 
Vad tror du att din viktigaste insats inom EMBO kommer att vara?
– Jag har redan varit inblandad i att ordna en serie årliga internationella forskarkurser om avancerade metoder för molekylärmedicinsk forskning som EMBO stött. Det kommer jag säkert att fortsätta med.
 
Vad forskar du om?
– Mitt arbete som professor i molekylärmedicin är inriktat på att utveckla nya metoder att studera alla de molekyler, DNA, RNA och proteiner, som vi plötsligt vet ska finnas tack vare olika genomsekvenseringsprojekt.

– Tidigare har vi utvecklat tekniker för DNA-analys som nu tillhandahålls av olika bioteknikföretag. Under senare år har vi siktat in oss alltmer på att ta fram känsliga metoder som gör det möjligt att undersöka proteiner i mängder som hittills inte kunnat påvisas, något som vi bland annat tror kan få betydelse för tidig diagnostik av sjukdomar. Vi har också nyligen beskrivit en teknik som gör det möjligt att studera hur proteiner interagerar direkt i patientvävnad.
 
Vad gör du när du inte forskar?
– Jag brukar läsa en hel del utanför mitt vetenskapsområde, och jag tycker om att få röra mig i naturen, gärna med min familj. Det närmaste en hobby jag har är nog olika geometriska konstruktionsövningar som har en svag relation till de DNA-konstruktioner som vi utvecklar inom vår forskning.

 
Fotnot: Förutom Ulf Landegren har 48 andra forskare runt om i Europa nu blivit invalda i EMBO, däribland Carlos Ibáñez som är verksam vid Karolinska Institutet. Totalt är 46 framstående svenska forskare medlemmar i EMBO, bland andra Jonas Frisén, Gunnar von Heine, George Klein, Mathias Uhlén och Hans Wigzell. Bara fyra är kvinnor.
2006-12-18