Webbfrågan
Tror du att Sverige får Nobelpris före 2020?

35% 8% 55%
Antalet svar:45

Stjärnguiden
Stjärnguiden.
BOKRECENSION
Titel: Stjärnguiden – lär dig tyda natthimlen stjärna för stjärna
Författare: Robin Kerrod
Förlag: Globe Förlaget, 160 sidor
Stjärnguiden, andra upplagan, är en uppdatering av Robin Kerrods bok från 1993. Boken är framförallt en praktisk handbok i observationell astronomi för nybörjare, om än något stor för fältbruk.

I bokens inledande två kapitel får vi en översikt över instrument, observationsmetoder samt en del grundläggande astronomiska objekt och fenomen. Bokens mittersta del presenterar stjärnhimlen i bilder och stjärnkartor, en för varje månad. De avslutande två kapitlen ger en översikt över solen, månen och planetsystemet. Med boken följer en så kallad planisfär, en stjärnkarta täckt av en rörlig, graderad plastskiva som visar vilka konstellationer som är synliga vid en viss dag och tidpunkt.

Bokens behållning är de detaljerade stjärnkartorna i kapitel 3 och 4, och planisfären är ett användbart komplement till dessa vid praktiska observationer.

Övriga avsnitt är alltför summariska och textfattiga för att vara till någon större glädje ens för nybörjaren; den verkligt astronomintresserade har antagligen betydligt utförligare böcker i sin samling. Kapitlen om planetsystemet kunde hellre ha fokuserat på hur man observerar planeterna, istället för, som nu, slentrianmässigt beskriva planeterna i siffror och bilder. Då bokens tyngdpunkt ligger på det visuella är det också förvånande att vissa av fotografierna håller en anmärkningsvärt låg kvalitet.

Vissa avsnitt som borde blivit uppdaterade sedan bokens förra upplaga har uppenbarligen inte blivit det. Uppslaget om astrofotografering beskriver till exempel hur man väljer film till sin kamera, men nämner inte digitala kameror – ett stort minus. Med närmare 200 titlar listade på Amazon borde Kerrod veta bättre än så.

Sammanfattningsvis hade jag velat se denna ganska spretiga bok mer koncentrerad på den rent observationella delen. Som den är fungerar boken med viss tvekan som en första astronomibok, men kommer troligen snabbt att hamna i bokhyllan.

Betyg: 3 Tentakler
2006-05-02