Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

Vilka egenskaper krävs för att bli toppforskare?
Vi ställde frågan till fem av ledamöterna i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap:

answerAuthor
– Bred solid grundkunskap om forskningsområdet, kombinerat med djup profil. Man måste ha förmåga att se möjligheter där andra ser problem, liksom förmåga och öppenhet att ta till sig nya koncept.

–  Insikt om etikens betydelse är viktigt, både vad gäller tolkning av forskningsresultat och i samverkan med kollegor.


answerAuthor
– Naivitet, det vill säga att man inte förstår det som alla andra ”vet”. Man måste vara väldigt engagerad och fullständigt gå upp i problemet. De toppforskare som jag träffar, inom matematiken, är väldigt begåvade och tänker snabbt. Man måste kunna se skogen trots alla träd. Sen gäller det också att välja ”rätt” problem, som är viktiga och lagom svåra. Och så måste man ha tur också.  Många är lika klipska som stjärnorna, men har otur.


answerAuthor
– Kreativitet; att kunna tänka fritt och annorlunda. Även integritet är väldigt viktigt. Och – tycker jag som inte själv är forskare – förmågan att förklara sin forskning för andra. Det går inte att sitta i sitt elfenbenstorn.


answerAuthor
– Det finns två typiska personlighetstyper. Den första är den idémässigt extremt kreativa typen (som jag främst stött på bland teoretiska naturvetare). En sådan person utmärks av en outtröttlig psykisk energi och ett ständigt flödande av nya idéer. Personen har ett lekfullt lynne, oftast med ett brett intresse.

– Den andra personlighetstypen är den långsiktigt byggande skicklige organisatören (som jag främst stött på bland experimentalfysiker). Detta är en person med ett brinnande intresse för utvecklandet av nya tekniker som avslöjar naturens hemligheter. Här krävs en förmåga att skaffa resurser (oftast stora) för att bygga upp en forskningsmiljö med rätt instrumentering och teknisk personal, samt att kunna attrahera rätt typ av forskande personal.

– Den svenska varianten behöver dessutom vara en outtröttlig ansökningsskrivare och inneha ett outslitligt kommittésittfläsk.


answerAuthor
– Det är flera delar som hänger ihop. Man måste ha riktig kunskap, vara expert inom sitt område. Och kreativitet förstås. Man måste kunna komma upp med en ny idé; hitta nya vinklar på gamla problem. Det kan finnas en risk att ingen förstår ens revolutionerande idéer, men det en risk man måste ta.

– En annan viktig sak är nätverksbildande, att vara del av forskarsamhället. Det gäller att sitta i en produktiv miljö. Det är sällan ensamma forskare som blir de mest framgångsrika.