Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

Debatt
Svensk naturvetenskap och teknik är på väg att förlora modersmålet. När inte nya rön formuleras på svenska minskar samhällets förståelse för forskare och forskning, skriver Sven Halldin och Karin Carlson.
Införandet av en fungerande tvåspråkighet måste prioriteras på alla nivåer i högskolan!

Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Språk
Sven Halldin
Karin Carlson
>
Sven Halldin, 2006-11-20
Karin Carlson, 2006-11-20
Alexandra Krettek
>
Alexandra Krettek, 2005-12-19
Jämställdhet
Åsa Fex Svenningsen
>
Åsa Fex Svenningsen, 2006-10-30
Marianne Sommarin
>
Marianne Sommarin, 2006-03-27
Helena Danielson
>
Helena Danielson, 2005-12-19
Claes Borgström
>
Claes Borgström, 2005-11-21
Io Skogsmyr
Susanne Erland
Ulrika Rosengren
>
Io Skogsmyr, 2005-10-18
Susanne Erland , 2005-10-18
Ulrika Rosengren, 2005-10-18