Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

En riktig toppforskare?
Foto: Sofia Günther
Eva Barkeman, redaktör Tentakel.
Julklappsdags! Nästan 500 forskare får i dagarna besked om att de får tillskott i kassan. Deras forskning är nu tryggad i några år framöver!

Efter en intensiv höst med beredningsmöten, referensgruppsmöten och omfördelningsmöten – där flera av landets forskare trängts i korridorerna här i Vetenskapsrådets hus på Regeringsgatan i Stockholm – har de absolut bästa forskningsprojekten noggrant valts ut.

Så noggrant att det nästan är slöseri på energi när det finns så lite pengar att dela ut, menar bland andra beredningsgruppsordföranden David Haviland i nya numret av Tentakel.

Totalt har tre miljarder delats ut, varav cirka 950 inom naturvetenskap och teknik. Vetenskapsrådets medel är bara några droppar i havet för universiteten. På de lärosäten som brukar kamma hem mest, Uppsala och Lund, utgör Vetenskapsrådets stöd omkring 10 procent av den totala forskningsbudgeten.

Vad krävs då för att komma ifråga för de åtråvärda kronorna? I 5 röster kan du läsa några svar på vilka egenskaper en toppforskare bör ha.

Ett av svaren handlar om förmågan att förklara sin forskning för andra. Där skulle nog den här tecknade fysikprofessorn platsa, ur filmen ”What the bleep?! Down the rabbit hole” från 2004, där han förklarar mysterier med ljuspartikeln som också är en våg.
2006-11-20