Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

Mer pengar nästa år!
Arne Johansson, huvudsekreterare NT.
Tuffa tider 2007, men det kanske ljusnar…

Trots regeringens 200 nya miljoner kronor till förstärkning av fakultetsmedlen 2007, blir det kommande året tufft för många forskare. Här på ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) har vi just kunnat lägga ännu en ansökningsomgång till handlingarna och vi kan konstatera att knappt en fjärdedel av ansökningarna passerat nålsögat. Det innebär att andelen beviljade ansökningar blev ännu något lägre än förra året, även om man räknar in den nya satsningen på energigrundforskning, som glädjande nog kunde komma till stånd i samverkan med Energimyndigheten.

Många som varit med i beredningsprocessen vittnar om att man blivit tvungen att avslå många riktigt bra ansökningar som skulle ha kunnat leda till ny spännande forskning. För 2008 finns ändå en del ljusglimtar i mörkret, då bland annat regeringen skjuter till 300 miljoner kronor ytterligare i förhållande till utfästelserna i den förra regeringens forskningsproposition. Bland effekterna av resursförstärkningarna kommer NT-forskarna att kunna glädjas åt att vi har drygt 100 miljoner kronor mer än i år att fördela i 2007 års ansökningsomgång till projektbidrag och anställningar inom NT-området.

Arbetet med underlag till nästa forskningsproposition är redan i full gång. Förväntningarna och förhoppningarna på forskningen som en motor i samhällsutvecklingen är stora. Hur ska forskningen hjälpa till att lösa frågor kring dagens stora visionära frågor om klimatutveckling och framtida energiförsörjning, men framför allt, hur ska den bäst stödjas för att generera framtida visioner? Det finns också stora förväntningar och förhoppningar på den kommande forskningspropositionen. Nya tag behöver tas, inte bara vad gäller tillskott av finansiering, men också modeller för hur den ska fördelas och hur karriärsystemet på universiteten ska utvecklas...
2006-11-20