Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

"Mycket tid läggs på noggrann granskning"
Fysikprofessorn David Haviland är ordförande i Vetenskapsrådets beredeningsgrupp för teknisk fysik.

Foto: Martin Testorf
Grafiken visar hela ansökningsprocessen. (Klicka på bilden för en större version.)
– Många mycket bra ansökningar hamnar under tröskeln för vad vi kan dela ut, säger David Haviland i beredningsgruppen för teknisk fysik.
Läs om hur urvalsprocessen går till.
Varje år delar Vetenskaprådet ut tre miljarder kronor till den vassaste grundforskningen i Sverige, fördelat på framför allt projektbidrag, forskarassistenttjänster och postdoktorer. Den 8 november togs beslut i årets ansökningsomgång inom naturvetenskap och teknikvetenskap då cirka 950 miljoner kronor fördelades för de kommande tre åren.

21 beredningsgrupper

Inom ämnesgruppen för naturvetenskap och teknik finns 21 beredningsgrupper inom olika ämnen, till exempel bioteknik, kemiteknik, teknisk fysik, cell- och molekylärbiologi, datavetenskap, matematik och kondenserade materiens fysik. Dessutom finns två specialare för industridoktorander och postdoktorbidrag.

Beredningsgruppsordföranden sätter ihop en grupp experter med både bred och djup kompetens, och ser till att ansökningarna fördelas på rätt personer i gruppen.

Varje ansökan granskas av minst tre experter, som alla får rangordna med betyg från 1-5 i tre olika kategorier:
a) Den sökandes kompetens.
b) Projektets kvalitet.
c) Projektets genomförbarhet.

"Tuff avvägning"

– Bedömning sker bland annat med hjälp av CV, publiceringslistor och citeringsindex. Teknisk fysik är ett brett område, där folk specialiserar sig oerhört. Då måste man hitta rätt nivå i sin ansökan och kunna förklara varför just den egna forskningen är intressant och viktig. En del ansökningar värderas lägre för att den sökande saknar förmågan att kommunicera på bredare front, säger David Haviland, professor i nanostrukturfysik och ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för teknisk fysik.
– Det är en tuff avvägning.

Av 1 918 ansökningar om projektbidrag blev 22,4 procent beviljade inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Inom teknisk fysik var beviljningsgraden så låg som 16 procent, av 75 ansökningar.

"Mycket kompetens går till spillo"

– Det känns frustrerande att Vetenskapsrådet lägger ner så mycket tid och energi på noggrann granskning, och sen finns det så lite pengar att fördela. Många mycket bra ansökningar hamnar under tröskeln för vad vi kan dela ut. Det är mycket kompetens som går till spillo, säger David Haviland.

Det fanns något mer pengar 2006. Men för 2007 fanns ändå en del extra pengar att söka genom förra regeringen särskilda satsningar på biologisk mångfald (13 miljoner), teknikvetenskap (25 miljoner), hållbar utveckling (10 miljoner), pengar som har plöjts in i ordinarie beredningsgrupper eller kommittéer men söks via särskilda bilagor. Dessutom bidrog den gemensamma satsningen på energigrundforskning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet till att drygt 20 miljoner kronor gick till energigrundforskning 2007.
2006-11-20