Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

Pengarna kastas efter honom
Foto: Rakel Berman
Robert Berman med dottern Klara i Thailand.
80 procent får avslag på sina ansökningar till Vetenskapsrådet.
Men Robert Berman har fått tre ansökningar beviljade i år.
– Det känns jättebra.
Robert Berman, matematiker på Chalmers, har beviljats postdokstipendium utomlands, postdok i Sverige och en forskarassistenttjänst. Han är en av få unga forskare som kan välja och vraka. Eftersom han inte kan utnyttja allt samtidigt, blir det foasstjänsten i Göteborg.
– Jag trodde aldrig att jag skulle få foass, så det är jätteroligt.

Vad är din hemlighet?
– Mutor hela vägen, haha. Nej, jag vet inte. Jag håller på med ett intressant projekt! Sen är jag väl bra på det jag gör och nådde fram till intressanta resultat i min avhandling. Jag hade en väldigt stimulerande handledare, Bo Berndtsson, som är föredömlig på alla sätt och vis. Jag fick tips om honom när jag gjorde min master i England.

När han funderat ytterligare en stund lägger han till att föräldrarna bör ha credit.
– De har alltid gett mig stöd och fått mig att tro att jag klarar det jag vill.

Hittade matematiken sent

Göteborgaren Robert Berman hade inga planer på att bli matematiker när han gick i gymnasiet. På universitetet började han läsa filosofi, sen franska och fysik.
– Jag hittade matten sent, men jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Det måste man nog göra som forskare.
Han spekulerar att det kanske är det breda intresset som gjort att han orkar hålla på med det han gör utan att tröttna.

Och han låter inte det minsta trött när han berättar om sin forskning i så kallad komplexanalys och komplexgeometri.
– Det handlar om tal som inte är reella. Att ta roten ur negativa tal verkar ju konstigt, men matematikerna har löst det med att hitta på komplexa tal, säger han och berättar att den här typen av matematisk analys används för att studera differentialekvationer, det vill säga ekvationer som beskriver hur något förändras. Till exempel går alla vågor och periodiska förlopp att beskriva med komplexa tal, vilket är användbart inom så vitt skilda områden som kvantmekanik och ljudbilden under en pianokonsert.

Postdok med Marie Curie

Robert Berman börjar sin foasstjänst på Chalmers i slutet av 2007, där han bland annat ska utveckla nya metoder att studera komplex och algebraisk geometri. Innan dess hinner han i alla fall med en postdok, i Frankrike – genom EU:s Marie Curie-program. Han ska vara i Grenoble drygt ett år och tar med familjen.
– Det är ekonomiskt jämförbart med Vetenskapsrådets postdok, men Marie Curie-programmet ger en bättre anställningstrygghet.

Namn: Robert Berman.
Ålder: 30 år.
Yrke: Matematikforskare.
Familj: Frun Rakel och två barn; 2,5 år och 1,5 månad.
Bor: Göteborg.
Fritidsintresse: "Som småbarnsförälder är familjen min hobby. Annars umgås jag med vänner och tycker om att spela teater."
2006-11-20